ONE Portal Server 6.0 w przygotowaniu

Będąca w trakcie opracowywania wersja 6 ONE Portal Server Suna wyposażona ma być w lepsze mechanizmy ochronne i zarządzania tożsamością oraz będzie obsługiwać serwery aplikacyjne i systemy operacyjne konkurentów Suna.

Będąca w trakcie opracowywania wersja 6 ONE Portal Server Suna wyposażona ma być w lepsze mechanizmy ochronne i zarządzania tożsamością oraz będzie obsługiwać serwery aplikacyjne i systemy operacyjne konkurentów Suna.

Sun ONE Portal Server 6.0 znajduje się w fazie testów beta a jego wydanie zaplanowano na sierpień br. Będzie to pierwsza od dwóch lat nowa wersja niedawno przemianowanego portalowego, który zastąpił iPlanet Portal Server 3.0 w maju 2000 r.

Nowa wersja oprogramowania ma obsługiwać serwer aplikacyjny WebLogic firmy BEA Systems i serwer aplikacyjny IBM WebSphere oraz inne nowe platformy operacyjne, w tym m.in. Linux i Microsoft Windows 2000.

Wcześniejsze wersje serwera portalowego Suna pracowały jedynie na platformie Solaris. Oprócz potencjalnego rozszerzenia rynku dla swoich produktów, posunięcie to jest reakcją na żądania dotychczasowych użytkowników, często pracujących w hetrogenicznych sieciach.

Celem Suna jest także atak na pozycje liderów rynku oprogramowania serwerów aplikacyjnych, jakimi są BEA i IBM - niedawno firma oświadczyła, że będzie łączyć swój serwer aplikacyjny z uaktualnieniem Solaris 9.

Wsparcie wieloplatformowe nie pojawi się jednak w pierwszym uaktualnieniu serwera portalowego. Kompatybilność z serwerami aplikacyjnymi BEA i IBM ma pojawić się w Sun ONE Portal Server w grudniu, a wsparcie dla Linuksa i Windows planowane jest na pierwszą połowę 2003 r.

W wersji 6.0 położono nacisk na zagnieżdżone możliwości zarządzania tożsamością, pozwalające na pojedyncze logowanie do aplikacji przedsiębiorstwa oraz scentralizowane zarządzanie i administrowanie użytkownikami. Wersja ta ma współdziałać z Sun ONE Directory Server i Identity Server, co pozwoli na zmniejszenia redundancji danych i konieczność instalowani dodatkowego oprogramowania.

W opinii analityków nowe mechanizmy ochrony i zarządzania tożsamością, to dwa kluczowe elementy wyróżniające produkt Suna wśród innych produktów dostępnych na rynku.


TOP 200