OLE - współpraca Microsoft i Software AG

Microsoft rozwija politykę zawierania porozumień o współpracy z firmami dobrze osadzonymi na rynku oprogramowania systemowego i aplikacji dla przedsiębiorstw, mając nadzieję zająć w ten sposób dobrą pozycję w przedsiębiorstwach nie tylko w zakresie aplikacji na biurko.

Microsoft rozwija politykę zawierania porozumień o współpracy z firmami dobrze osadzonymi na rynku oprogramowania systemowego i aplikacji dla przedsiębiorstw, mając nadzieję zająć w ten sposób dobrą pozycję w przedsiębiorstwach nie tylko w zakresie aplikacji na biurko.

Microsoft i Software AG - znany europejski producent systemów zarządzania bazami danych Adabas, narzędzi do opracowania aplikacji Natural i oprogramowania do współpracy różnych platform Entire - zawarły porozumienie mające na celu przeniesienie nie istniejącej jeszcze realizacji sieciowego OLE Microsoftu na 18 systemów operacyjnych i firmowych platform sprzętowych: wiele wersji Unixa, IBM MVS i OS/400.

Przewiduje się, że produkt zacznie być dostępny poczynając od początku 1997 r. Na razie Software AG dostarczy na bazie Entire - swego produktu typu middleware - narzędzia umożliwiające dostęp do dawnych baz danych oraz enkapsulację dawnych aplikacji tak, aby były dostępne z aplikacji PC, działających pod Windows.

Porozumienie jest korzystne nie tylko dla Microsoftu, zajmującego w ten sposób silny przyczółek na rynku wiarygodnych aplikacji dla biznesu, ale także dla Software AG, gdyż pozwala mu kontynuować ekspansję na rynkach dużych przedsiębiorstw i banków, bez obawy wykluczenia firmy z najpopularniejszej platformy aplikacyjnej na biurko.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200