OLE dla przedsiębiorstwa

Największym wyzwaniem dla każdego zespołu informatyków w przedsiębiorstwie jest szybkie dostosowywanie struktury informacyjnej firmy do zmieniającej się sytuacji na rynku, bez straty tego co do tej pory w tej strukturze udało się zgromadzić. Większość firm ma dane zgromadzone w starych systemach informacyjnych - na mainframie, minikomputerze, serwerze unixowym, czy nawet na PC, ale w nie istniejących już systemach. Ich utrzymanie w działaniu stwarza więcej problemów niż ich rozwiązuje. Obecnie nie istnieją narzędzia pozwalające na wykorzystanie tych danych i aplikacji w sposób jednolity oraz spójny z nowymi aplikacjami na biurko.

Największym wyzwaniem dla każdego zespołu informatyków w przedsiębiorstwie jest szybkie dostosowywanie struktury informacyjnej firmy do zmieniającej się sytuacji na rynku, bez straty tego co do tej pory w tej strukturze udało się zgromadzić. Większość firm ma dane zgromadzone w starych systemach informacyjnych - na mainframie, minikomputerze, serwerze unixowym, czy nawet na PC, ale w nie istniejących już systemach. Ich utrzymanie w działaniu stwarza więcej problemów niż ich rozwiązuje. Obecnie nie istnieją narzędzia pozwalające na wykorzystanie tych danych i aplikacji w sposób jednolity oraz spójny z nowymi aplikacjami na biurko.

Co z tym zrobić?

Rozwiązanie problemu proponują firmy Microsoft i Software AG w postaci porozumienia dotyczącego integracji dawnych aplikacji i danych z nowoczesnym środowiskiem przetwarzania za pomocą elementów techniki obiektowej, realizowanej poprzez sieciowe OLE (Network OLE).

Microsoft i Software AG zawarły w październiku 1995 r. porozumienie o przeniesieniu "OLE Integration", tj. tej części OLE, która integruje niegraficzne elementy oprogramowania, na wiele platform sprzętowych. W wyniku porozumienia nastąpi:

* Zaadaptowanie OLE jako strategicznego modelu obiektowego w programach komunikacyjnych typu middleware.

* Stworzenie i dopasowanie istniejących narzędzi komunikacyjnych dla integracji OLE na większości serwerów

używanych w przedsiębiorstwach.

* Stworzenie OLE Integration na platformach takich jak: AS/400, MVS i większości implementacji Unixa, zarówno w formie samodzielnych produktów, jak i w ramach istniejącego oprogramowania komunikacyjnego ENTIRE firmy Software AG.

* Szerokie rozprzestrzenienie OLE w całym środowisku obliczeniowym przedsiębiorstwa.

Partnerzy porozumienia

Można pytać dlaczego dwie firmy o tak wydawałoby się przeciwstawnych dziedzinach działania zawarły wspomniane porozumienie. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw przyjrzeć się wizji rozwoju informatyki, którą one prezentują.

Microsoft zawsze był zwolennikiem dawania jak największych możliwości użytkownikowi komputerów PC i tworzenia oprogramowania, które w nowoczesnych środowiskach aplikacji klient/serwer zapewni mu dostęp do wszystkich danych w przedsiębiorstwie (sławne hasło "Informacja w zasięgu ręki"). Tendencja rozwoju aplikacji klient/serwer, a zanik aplikacji monolitycznych o ograniczonych możliwościach komunikacji z innymi aplikacjami pokazuje, że kierunek popierany przez firmę jest obecnie dominujący.

Niemiecka firma z Darmstadt Software AG, produkująca od 26 lat oprogramowanie z dziedziny baz danych dla dużych komputerów, od początku lat 90. zmieniła na tyle swój profil produkcyjny, że stała się głównym producentem narzędzi do tworzenia aplikacji klient/serwer dla systemów otwartych. Optując za kontrolowaną migracją do systemów otwartych, tworzy produkty pozwalające na utrzymanie w działaniu tego co dobre w istniejących systemach i naprawianie tego co złe. Nic więc dziwnego, że pewnego dnia okazało się, że cele Microsoft i Software AG są zbieżne w zakresie obsługi działalności przedsiębiorstwa.

ENTIRE

Wielkie przedsiębiorstwa szybko przechodzą do środowiska przetwarzania rozproszonego a jednocześnie muszą korzystać z danych i aplikacji z dawnych systemów. Jednym z pierwszych producentów, którzy zaczęli dostarczać narzędzia do ułatwienia tego procesu migracji i koegzystencji był Software AG z pakietem produktów o wspólnej nazwie ENTIRE. Umożliwiają one rozwijanie aplikacji na nowych otwartych platformach i jednoczesne korzystanie z danych na dawnych platformach sprzętowych. Rodzina produktów ENTIRE umożliwia rozpoczęcie procesu opracowania aplikacji na dowolnej platformie, wykonanie implementacji na innej, uruchomienie jeszcze na innej, a sięganie do danych na każdej z platform w przedsiębiorstwie.

Rodzina produktów ENTIRE zawiera m.in:

* ENTIRE Access - pakiet zapewniający dostęp do różnych baz danych (CA-Ingres, DB2, Informix, Oracle, Sybase, Adabas).

* ENTIRE Broker to zestaw do zarządzania i obsługi komunikacji w środowisku heterogenicznym (zbieranie, kolejkowanie i przesyłanie komunikatów serwer-aplikacja i serwer-serwer).

* ENTIRE Net-Worker - pakiet komunikacyjny działający w warstwie sieciowej modelu OSI, zapewniający połączenia między różnymi aplikacjami i bazami danych. Pod jednolitym zestawem API ukrywa przed aplikacjami szczegóły związane z używanymi w sieci protokołami komunikacyjnymi.

Rozwiązania dla przedsiębiorstwa

Komputer na biurko stał się głównym czynnikiem sprawczym przetwarzania rozproszonego. Jednakże obecnie ważniejsze staje się korzystanie z rozwiązań standardowych w celu uzyskania współpracy sprzętu, systemów i aplikacji od różnych producentów. Odzwierciedla to sytuację typową dla wielu przedsiębiorstw, korzystających z niejednolitego sprzętu i aplikacji oraz nie zamierzających tracić nic z poczynionych inwestycji.

Co więc da tu OLE Automation? Celem jest uzupełnienie aplikacji o możliwość kontrolowania innych aplikacji za pomocą dobrze zdefiniowanych zestawów interfejsów, dostępnych w szerokiej gamie sprzętu i systemów.

Technologia tworzenia otoczek (wrapper) pozwoli na stworzenie elementów programowych (obiektów), które można będzie wykorzystywać w wielu miejscach.

Zaleta tej techniki polega na tym, że usługi serwerów danych i aplikacji będą udostępnione aplikacjom na biurko takim jak: 1-2-3, Excel czy Word. Umożliwi to np. przekazywanie danych z dowolnej bazy bezpośrednio do arkusza obliczeniowego czy innej aplikacji na biurko, posługującej się techniką OLE oraz uruchamianie dostępu do serwera bazy z aplikacji na PC.

Co powstanie?

Microsoft opracowuje podstawowe elementy Network OLE/COM (Common Object Management), działającego w systemach Windows 95 i Windows NT. Software AG zapewni natomiast przeniesienie OLE Integration na 18 platform sprzętowych i systemowych. Realizacja opierać się będzie na wykorzystaniu zdalnego wywołania procedur (Remote Procedure Call - RPC), zgodnego ze specyfikacją DCE (Distributed Computing Environment).


TOP 200