OLAP w Javie

IBM, Sun, Oracle i Hyperion Solutions połączyły siły w celu opracowania niezależnej od platformy specyfikacji tworzenia i zarządzania danymi dla serwerów analitycznych OLAP.

IBM, Sun, Oracle i Hyperion Solutions połączyły siły w celu opracowania niezależnej od platformy specyfikacji tworzenia i zarządzania danymi dla serwerów analitycznych OLAP.

Specyfikacja JOLAP (interfejs Java dla OLAP) będzie opracowana w ramach Java Community Process (JCP), niezależnego od Suna zespołu do tworzenia specyfikacji, wzorcowych implementacji odniesienia i zestawów testowych.

JOLAP ma być odpowiednikiem JDBC (specyfikacji dostępu do danych, przechowywanych w relacyjnych bazach danych) w użyciu do serwerów analitycznych OLAP i pozwalać na dostęp do danych i analitycznych możliwości serwera za pośrednictwem zestawu funkcji API. Będzie współpracować ze składnicami metadanych dla hurtowni, zgodnymi ze specyfikacją Common Warehouse Metamodel (CWM), opracowaną i wspieraną przez organizację Object Management Group (OMG), oraz z innymi aplikacjami zgodnymi ze standardami OMG.

Przewiduje się, że ostateczna specyfikacja JOLAP pojawi się w połowie 2001 r. Firmy nie podały natomiast, kiedy moż-na się spodziewać zgodnych z nią produktów.


TOP 200