OECD przedstawiła wytyczne dotyczące ochrony klientów korzystających z handlu online

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do której należą Stany Zjednoczone oraz większość państw Europy, w tym także Polska, zakończyła prace nad wytycznymi dotyczącymi ochrony klientów korzystających z handlu elektronicznego.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do której należą Stany Zjednoczone oraz większość państw Europy, w tym także Polska, zakończyła prace nad wytycznymi dotyczącymi ochrony klientów korzystających z handlu elektronicznego. Choć nie mają one mocy prawnej, państwa członkowskie prawdopodobnie wykorzystają je jako podstawę do tworzenia wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących ochrony osób korzystających z handlu elektronicznego. Wytyczne dotyczą jedynie transakcji zawieranych na konsumenckim rynku elektronicznym.

Wytyczne precyzują, jakie kroki powinny podjąć przedsiębiorstwa, aby mogły prowadzić - na odpowiednim poziomie - międzynarodową działalność handlową za pomocą Internetu. Firmy przede wszystkim powinny stosować uczciwe praktyki biznesowe, reklamowe i marketingowe. Powinny też udostępniać klientom odpowiednią liczbę informacji pozwalających na dokonywanie wyboru, w tym ujawniać wszystkie dane dotyczące zasad prowadzonej sprzedaży, towarów i usług oraz informacje o warunkach realizacji zamówień.

Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż online zostały zobligowane do wprowadzenia przejrzystego procesu potwierdzania transakcji i bezpiecznego systemu dokonywania płatności. Muszą też zapewnić ochronę prywatności swoim klientom. Regulacje prawne, które powstaną w zgodzie z wytycznymi OECD, mają uwzględniać terminowe i odpowiednie rozwiązywanie ewentualnych sporów pomiędzy klientem a sprzedawcą.

Zdaniem OECD, jej wytyczne dotyczące prowadzenia działalności handlowej online będą stanowić również wzór "najlepszych praktyk" działalności dla prywatnych firm z sektora handlowego.


TOP 200