ODBC Software Development Kit

Firma Microsoft dostarcza zestaw programów (ODBC Software Development Kit wersja 1.0) do korzystania z baz danych, opartych na zdefiniowanym w ubiegłym roku standardzie Open DataBase Connectivity.

Firma Microsoft dostarcza zestaw programów (ODBC Software Development Kit wersja 1.0) do korzystania z baz danych, opartych na zdefiniowanym w ubiegłym roku standardzie Open DataBase Connectivity.

Standard ODBC pozwala pracować na dowolnych komputerach, obsługiwanych przez dowolny system zarządzania bazą i przybliża wizję "informacji na zawołanie" (Information on Your Fingertips).

Zestaw pozwala na korzystanie z podstawowych funkcji SQL (strukturalnego języka zapytań), zawiera przykłady sterowników różnych baz danych, biblioteki dynamiczne DLL do instalowania aplikacji i sterowników, a także system administracyjny do zarządzania bazami źródłowymi. Zestaw zawiera też przykłady korzystania z funkcji ODBC w programach Visual Basic-u i C.


TOP 200