O więcej dużych projektów

W połowie 2002 roku Ster-Projekt SA ogłosi strategię działania na najbliższe 2-5 lat.

W połowie 2002 roku Ster-Projekt SA ogłosi strategię działania na najbliższe 2-5 lat.

O więcej dużych projektów

Piotr Smólski, prezes zarządu Ster-Projekt SA

Ster-Projekt jest jedną z tych firm, która w trudnym dla polskiej branży IT 2001 r. odnotowała aż 23-proc. wzrost obrotów i 38-proc. wzrost zysku netto. Firma zwiększyła też zatrudnienie o 55 osób. "Jest to efekt przyjętej w 1999 r. strategii. Postanowiliśmy zbudować duży, własny dział sprzedaży. Dziś pracuje w nim ok. 50 osób. Wcześniej koncentrowaliśmy się na współpracy z partnerami" - mówi Adam Pluta, wiceprezes Ster-Projekt SA.

Jak przyznają przedstawiciele firmy, największą bolączką Ster-Projektu jest brak dużych kontraktów. "Większość podpisywanych przez nas umów nie przekracza 7 mln zł, nie musimy więc nawet wysyłać informacji o nich do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Brak dużych, długofalowych projektów powoduje jednak sezonowość sprzedaży i jej koncentrację pod koniec roku. Duża liczba małych kontraktów zwiększa także nasze koszty. Największą naszą bolączką jest mały zysk" - twierdzi Adam Pluta. W roku 2001 rentowność firmy była na poziomie 1,2%, podobnie jak rok wcześniej.

Zmiany na plus

W roku 2001 Ster-Projekt dokonał reorganizacji grupy kapitałowej. Część spółek zależnych zlikwidowano lub włączono do spółki-matki. Kierownictwo warszawskiej firmy chce odejść od struktury terytorialnej. Każda ze spółek zależnych ma się specjalizować w konkretnej technologii i być podwykonawcą dla Ster-Projektu.

Powstający na bazie Ster-Projekt Konsulting i przy współpracy norweskiej firmy EDB - EDB STER Polska ma oferować usługi outsourcingowe. Początkowo firma ta będzie kierowała swoją ofertę do banków i firm telekomunikacyjnych. Są to jednocześnie główni klienci Ster-Projektu. W ubiegłym roku kontrakty z nimi stanowiły odpowiednio: 41 i 20% całkowitej sprzedaży. Kapitał początkowy EDB STER Polska wyniesie 10 mln zł. "Nie przewidujemy na razie tworzenia centrum komputerowego w Polsce. Chcemy wykorzystywać infrastrukturę naszego partnera w Norwegii" - mówi Adam Pluta. - "Będziemy jednak musieli to zrobić, jeśli polskie prawo nie będzie zezwalać na wyprowadzanie danych klienta za granicę" - dodaje.

Kolejną firmą, którą obejmie restrukturyzacja, będzie Ster-Projekt C4I. Miał on się specjalizować w kontraktach dla wojska. Tymczasem polska armia - na razie - nie ma pieniędzy na projekty IT. Być może zmieni się to po zakupie przez nią 48 samolotów wielozadaniowych. Ster-Projekt, podobnie jak inne firmy teleinformatyczne w Polsce, liczy na kontrakty w ramach tzw. zobowiązań offsetowych. Większość pracowników odpowiedzialnych za kontrakty w wojsku przejdzie ze Ster-Projekt C4I do spółki-matki. Natomiast firma ta zmieni nazwę na Nowoczesne Technologie Informatyczne i będzie specjalizować się w projektach tzw. inteligentnych budynków.

Szansą e-podpis

O więcej dużych projektów

Ster-Projekt

Jednym z większych kontraktów podpisanych przez Ster-Projekt w 2001 r. była umowa z TP Internet, dotycząca budowy infrastruktury klucza publicznego PKI. Do tej pory kontrakt ten przyniósł firmie ponad 10 mln zł. Podobną umowę, na początku tego roku Ster-Projekt podpisał z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. W obu przypadkach firma oferuje rozwiązania Baltimore Technologies i karty mikroprocesorowe Gemplus. Warszawska spółka współpracuje też z firmą Comp, która dostarcza urządzenia szyfrujące.

Ster-Projekt przejął także na początku 2002 r. 51% udziałów w krakowskim CryptoTech. Specjalizuje się on w tworzeniu rozwiązań szyfrujących i systemów bezpieczeństwa opartych na infrastrukturze klucza publicznego. "Startujemy obecnie w kilku kolejnych przetargach na budowę PKI w bankach i urzędach administracji publicznej. Związane są one z wprowadzeniem w Polsce podpisu elektronicznego" - stwierdza Adam Pluta. - "Sprzedaż rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa stanowi jedną z kluczowych naszych działalności. Chcemy, aby docelowo przychody z tego tytułu stanowiły kilkadziesiąt procent całej naszej sprzedaży" - dodaje. Projekty tego typu - oprócz budowy infrastruktury klucza publicznego - dotyczą także budowy systemów archiwizacji danych i ośrodków zapasowych. W ubiegłym roku Ster-Projekt podpisał kilka tego typu kontraktów, m.in. z Polkomtel SA.

Strategia na lata

Opracowywana przez Ster-Projekt i McKinsey nowa strategia ma być gotowa w czerwcu br. Jej celem jest zdefiniowanie, czym firma miałaby zajmować się za 2-5 lat. Ma ona także obejmować ewentualne plany restrukturyzacji spółki i grupy kapitałowej. "Chcemy określić, jakiego typu klienci i technologie powinny nas interesować za kilka lat. Niewątpliwie jednym z interesujących nas rynków są systemy bezpieczeństwa" - mówią przedstawiciele firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200