O synergii CxO na Klubie CIO: kwestia pragmatyzmu i innowacyjności

Tematyka kwietniowego spotkania Klubu CIO spotkała się z dużym zainteresowaniem i wywołała interesującą dyskusję. Synergia ról CxO jest zdaniem uczestników spotkania wyrazem pragmatyzmu organizacji i zarazem stanowi szansę na szersze otwarcie na adaptację innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnicy kwietniowego spotkania Klubu CIO

Spotkanie otworzyło wystąpienie Józefa Wacnika dyrektora IT z Polskiego Radia, członka Rady CIO, pomysłodawcy tematu Agendy spotkania. Jak podkreślił, prawdziwym, naturalnym celem i pretekstem poszukiwania synergii ról CIO, CFO, CEO, COO jest innowacyjny model biznesowy firmy. Kontekst działalności firm to dziś gospodarka cyfrowa: wysoki poziom dostępności i świadomości technologicznej; łatwość uzyskania funkcjonalności, presja klientów wewnętrznych i zewnętrznych na dostarczanie „łatwych”, interoperacyjnych i przyjaznych rozwiązań.

O synergii CxO na Klubie CIO: kwestia pragmatyzmu i innowacyjności

Józef Wacnik, dyrektor IT z Polskiego Radia

Synergia ról CxO wobec adaptacji / absorpcji technologii jest pożądana aby uporządkować i zapewnić efektywne podejścia firmy do technologii ale także umożliwić transformację firmy do modelu innowacyjnego. Zmiana na model innowacyjny dzięki synergii CxO wynika z obniżenia i rozproszenia ryzyka (więcej, lepiej zdefiniowanych przez „ośrodki” wiedzy podległe poszczególnym CxO przedsięwzięć może być przez firmę testowanych) oraz odpowiedzialności. Tym samym podnosi się poziom akceptacji ryzyka, otwarcia firmy na przedsięwzięcia innowacyjne.

Zobacz również:

W drugiej części pierwsze skrzypce grali Roman Dudzik, CIO Grupy Energa oraz Przemysław Henschke, CIO Grupy PZU. Roman Dudzik rozpoczął od prezentacji, w której przedstawiał swoją wizję przyszłości roli CIO w firmie.

O synergii CxO na Klubie CIO: kwestia pragmatyzmu i innowacyjności

Szymon Augustyniak, Magazyn CIO, Roman Dudzik, CIO Grupy Energa, Przemysław Henschke, CIO Grupy PZU, Tomasz Bitner, Magazyn Computerworld.

Następnie wspólnie z Przemysławem Henschke przytaczali przykłady, w jaki sposób wzmacniali synergię pomiędzy IT oraz biznesem w swoich firmach. Zgodnie wskazywali z jednej strony znaczenie wsparcia CEO, konieczność układania sobie relacji z czołowymi interesariuszami, ale także wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość tych relacji. Bez zrozumienia potrzeby współpracy i synergii przez podległych CIO dyrektorów i kierowników oraz członków zespołu, sama tytułowa współpraca CxO nie będzie wypełniana treścią.

Uczestnicy spotkania podkreślali w dyskusji, że dzisiejsza powodowana digitalizacją biznesu synergia CXO, stanowi powrót do naturalnych, pierwszych założeń. Szefowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych mieli współpracować i komplementarnie rozstrzygać wyzwania strategiczne stające przed firmą.

O synergii CxO na Klubie CIO: kwestia pragmatyzmu i innowacyjności

Uczestnicy kwietniowego spotkania Klubu CIO

Podczas spotkania przedstawiliśmy także Rekomendacje Klubu CIO dotyczące bezpieczeństwa. To wnioski, praktyki i rekomendacje zebrane po spotkaniu lutowym i uporządkowane przez komitet redakcyjny złożony z uczestników tamtego spotkania i dyskusji. Więcej na ten temat oraz sam dokument rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa w formie pdf można znaleźć na naszych stronach; także po spotkaniu kwietniowym przygotujemy w oparciu o zebrany materiał klubową rekomendację dotyczącą synergii CxO w firmie.


TOP 200