O standardach

W 27 numerze Computerworld w artykule "Papierowa wojna" zostało użyte stwierdzenie:

W 27 numerze Computerworld w artykule "Papierowa wojna" zostało użyte stwierdzenie:

"Dodatkowym problemem jest pojawianie się "dzikich" standardów opartych na nowych technologiach, np. Standard Generalized Markup Language".

Zdanie to jest dla mnie dużym zaskoczeniem. SGML jest objęte m.in. normami EN 28879, EN 29069, ISO 9070 i opracowaniem (technical report) ISO TR 9573. EN oznacza normę europejską, która w zaleceniach Unii Europejskiej (o ile się nie mylę - decyzją Rady Europy 87/95) jest normowaniem wyższego rzędu niż normy poszczególnych państw. Nasze polskie dążenie do wejścia do Unii Europejskiej oznacza także podporządkowanie się normom europejskim. ISO oznacza normę przyjętą przez International Standards Organization.

Stawianie konsorcjum firm, które mają zamiar utworzyć nową normę powyżej przyjętych już unormowań tego typu jest chyba lekkim nieporozumieniem.

Nawiasem mówiąc istnieje już także kilka rekomendacji CCITT związanych z wymianą i przechowywaniem dokumentów.

<div align="right">Z poważaniem

Andrzej Mazurkiewicz

Oracle Polska

[email protected]</div>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200