O rozwoju e-Świętokrzyskiego

Na pierwszym warsztacie w ramach prac nad Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2008-2010, który odbył się w kieleckim urzędzie miasta przedstawiono główne założenia i efekty realizacji projektu e-Świętokrzyskie, w którego realizację zaangażowanych jest kilkanaście podmiotów (głównie samorządów) z regionu świętokrzyskiego.

Pośród najważniejszych szans dla wzrostu możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie samorządowcy najmocniej akcentowali znaczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój sieci szkieletowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wzrost liczby studentów kierunków technicznych oraz wprowadzenie obowiązku wykorzystywania kanałów elektronicznych do komunikacji z podmiotami publicznymi dla przedsiębiorców.

Region musi jednak poradzić sobie z problemem braku dostępu do Internetu na niektórych obszarach, odpływem wysoko kwalifikowanych kadr informatycznych do prężniejszych ośrodków oraz wysoką ceną dostępu do Internetu - zarówno dla odbiorców hurtowych jak i detalicznych.

Kolejny warsztat w ramach prac nad Studium odbędzie się w połowie marca 2008.


TOP 200