O laureatach sektora bankowego

Na gdańskich targach InfoMan '93 przyznano w kategorii ''bankowość'' trzy uszeregowane wyróżnienia. Prezentujemy dziś szczegóły o firmach i nagrodzonych produktach.

Na gdańskich targach InfoMan '93 przyznano w kategorii ''bankowość'' trzy uszeregowane wyróżnienia. Prezentujemy dziś szczegóły o firmach i nagrodzonych produktach.

defBANK

Wyróżnienie pierwsze.

System obecnie nazywany defBANK Pro pojawił się w 1991 r. Został on opracowany pod nazwą defBANK w warszawskiej firmie Def s.c. kierowanej przez Romana Habrata i Roberta Płocińskiego. Niegdyś system bywał też nazywany dolBANK, ale z nazwy tej po pewnym czasie zrezygnowano. W październiku 1992 r. firma Def zawarła porozumienie z firmą COMP Ltd, na mocy którego Def pozostała jednostką autorską rozwijającą oprogramowanie, podczas gdy COMP przejęła kontrakty handlowe, dystrybucję, wdrożenia i serwisowanie.

Program ma dwie wersje. Jedna pracuje na PC (Dell) w sieci Novell, druga pod systemem SunOS (Unix) na komputerach Sun Microsystems w formacie Informix C-ISAM. Wersje DOS-owskie mogą być zainstalowane w jednej z dwu mutacji formatów danych. Są to: Novell Btrieve oraz C-ISAM.

Na konkursie InfoMan '93 system defBANK Pro (w aktualnej wersji opracowywany od stycznia 1993 r.) zauważono dzięki innowacyjnej idei Edytora Procedur. Jego zasada działania polega na udostępnieniu bankowi słownika ok. 300 procedur typowo bankowych, z których użytkownik w banku może sobie składać własne programy, potrzebne w bieżącej pracy instytucji.

DefBANK w tej chwili jest zainstalowany w 80 bankach małej i średniej wielkości. Istnieje klub użytkowników tego systemu. Przez to procedura stworzona w jednym banku zostaje potem (za jego zgodą) przekazywana do bazy danych klubu, skąd czerpią inne banki, nie musząc już jej od nowa opracowywać. Sam defBANK został nie tylko napisany w Informixie i języku C++, ala także częściowo w Edytorze Procedur. Obecnie na polskim rynku żadna firma nie oferuje tak dobrego narzędzia do wewnętrznego użytku banku. Źródła oprogramowania bankoweg są całkowitą własnością producentów. Stąd w innych bankach wszelkie modyfikacje muszą wprowadzać właśnie oni. Natomiast system defBANK został pod tym względem naprawdę otwarty dla jego użytkowników.

Bogdan Kowalczyk, kierownik zepołu informatyki w biurze operacyjno-rachunkowym Banku Ochrony ?rodowiska SA w Warszawie przypomina: "wiosną br. zarządzeniem NBP wprowadzono w sprawozdawczości bankowej zamiany w podziale klientów zalegających z płatnościami kredytów. Ten podział musiał znaleźć odzwierciedlenie w modyfikacji kont. W firmach konkurencyjnych zmiana ta zajęła trzy miesiące, ponieważ wymagała dostarczenia nowego programu typu *.EXE dla wszystkich użytkowników. W naszym banku - który jest użytkownikiem systemu defBANK - mogło to powstać w ciągu kilku dni bez użycia sił dealera oprogramowania". Idea Edytora Procedur zwiększa więc szybkość modyfikacji kodu programu, praktycznie udostępniając część źródeł specjalistom pracującym w banku.

ZORBA 2000

Wyróżnienie drugie.

Firma Softbank powstała w 1989 r. Aktualna liczba referencji jej systemu obejmuje - wg katalogu InfoMan '93 - 200 użytkowników. Zaliczają się do nich zarówno banki duże (Bank Gdański, PKO BP, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Bank Zachodni we Wrocławiu, Bank Depozytowo-Kredytowy, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie SA) jak i banki średnie oraz małe. Do trzeciej grupy należą liczne banki spółdzielcze: m.in. w Grójcu, Łomiankach, Otwocku, Raszynie, Zbrosławicach i Żukowie. Wkrótce ZORBA 2000 zostanie użyty do komputeryzacji kilkuset oddziałów białoruskiego Sbierbanku.

ZORBA 2000 jest opracowany w językach MicroFocus Cobol/2, C i skryptach shellowych systemu operacyjnego Unix. Pracuje na maszynach DRS 3000 (Intel) i DRS 6000 (RISC/SPARC), których dostawcą jest polski oddział brytyjskiego ICL. Użytkowników obsługuje centrala firmy i cztery biura serwisowe zlokalizowane w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

System został najbardziej rozsławiony wśród bankowców modułami obsługi walutowej, modułem do współpracy z bankomatami i wysokim poziomem zabezpieczeń zawartych w oprogramowaniu. Mimo że w samej spółce Softbank nie udaje się uzyskać szczegółowych danych nt. stosowania zabezpieczeń w systemie ZORBA 2000 (co jest w pewnym sensie zrozumiałe), to jednak wiadomo, że dotyczą one kontroli operacji pod względem logicznym. Dzięki temu nie każda czynność dopuszczalna z punktu widzenia arytmetyki czy bazy danych, daje się od razu przeprowdzić w systemie. Dlatego ZORBA 2000 zapobiega nie tylko części "pomyłek zamierzonych", ale także skutkom zwykłego roztargnienia czy niewiedzy operatora. Przy okazji przepraszamy firmę Softbank za podanie wyrywkowych referencji w Raporcie Specjalnym Informatyka Bankowa (CW, 13.09.1993, str. 32)

CSBI

Wyróżnienie trzecie.

Computer Systems for Business International Ltd jest spółką o kapitale polsko-brytyjskim, znaną z produkcji systemu bankowego Bankier oraz pakietów do zarządzania przedsiębiorstwem MIS (Clipper), PROMIS (Progress) oraz TIMS (realizacja standardu MRP II). System Bankier był w ubiegłych latach wielokrotnie nagradzany zarówno na targach InfoMan, jak i na katowickim Softargu. W tym roku jury InfoMana '93 postanowiło przyznać wyróżnienie nie produktowi, lecz firmie. Wyróżnienie to przyznano za rolę jaką odgrywa firma w działalności wśród producentów oprogramowania pracujących na rzecz środowiska bankowego.

Spółka CSBI działa w ramach stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania (PRO), gdzie wpółorganizuje liczne spotkania specjalnych grup zainteresowania. Jedną z takich grup jest sekcja informatyki bankowej. Liczne spotkania tej grupy odbywały się w ramach targów Komputer Expo'93, poznańskiego Infosystemu '93 oraz Konfrontacji Informatycznych organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki. Prezes CSBI jest również prezesem stowarzyszenia PRO.


TOP 200