O heterogeniczną pamięć masową

Yankee Group dokonał przeglądu rynku pamięci masowej pod kątem zagadnień dotyczących zarządzania pamięcią masową, jak analiza finansowa, kwestie budżetowania oraz podejście firm do zasady zarządzania heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej.

Według ustaleń Yankee Group w br. systemy przechowywania danych będą stanowić znaczącą częścią budżetów IT - przeciętnie 22%. Ponad połowa respondentów rekrutujących się z grona osób podejmujących w amerykańskich firmach decyzje o rozwoju zasobów pamięci masowej w amerykańskich firmach (badanie objęło ogółem 289 decydentów) uważa, że zarządzanie heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej jest integralną częścią ich strategii zarządzania. W tym 35% postrzega zarządzanie heterogenicznymi środowiskami pamięci masowej jako decydujące o sposobie prowadzenia środowiska pamięci masowej w ich firmie. Kolejne 17% planuje przejście na heterogeniczne środowisko pamięci masowej jeszcze w tym roku.

Około 60% ankietowanych twierdzi, że zarządzanie heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej prowadzi do obniżenia kosztów. Niemal dwie trzecie - że heterogeniczne środowisko pamięci masowej pozwala na zmniejszenia liczby narzędzi koniecznych do zarządzania pamięcią masową.

Zobacz również:

Badanie objęło przedstawicieli firm zatrudniających powyżej 500 pracowników, działających w przemyśle, usługach finansowych, produkcji, ochronie zdrowia, uwzględniło także reprezentantów instytucji edukacyjnych i rządowych.


TOP 200