O czym się mówiło...

Największe sukcesy roku. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o prawie autorskim; wejście Optimusa na giełdę warszawską; ogłoszenie wysokiej zyskowności spółki Computerland.

Największe sukcesy roku. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o prawie autorskim; wejście Optimusa na giełdę warszawską; ogłoszenie wysokiej zyskowności spółki Computerland.

Największa porażka roku. Załamanie spółki InterAms II.

Najciekawsze debiuty: prywatni operatorzy Internetu: ATM, Maloka; sieć Kolpak.

Obroty na polskim rynku komputerowym. Analizy finansowe za rok 1994 będą znane dopiero w poł. 1995 r., dlatego oceniać trendy polskiego rynku komputerowego można na podstawie kilkudziesięciu przypadków, które mogą być nie do końca reprezentatywane. Na rynku polskim można zauważyć wzmożoną konsolidację firm. Duże firmy (zatrudniające co najmniej kilkadziesiąt osób) starają się lepiej określić swoje role: dystrybutor, integrator, dealer. W kilku wypadkach polskie firmy dystrybucyjne zostały przejęte przez kapitał zagraniczny, MSP stało się własnością czeskiego TH'System, a Dom Handlowy Informatyki zmienił nazwę na Computer 2000 Polska. Nie zmienioną pozycję zachował Techmex z Bielska-Białej. Na południu Polski z roli dystrybutora zrezygnował Qumak International a swoją pozycję wzmocnił System 3000. Domy software'owe nie zajmujące się niczym innym jak usługami w zakresie własnego oprogramowania należą do wyjątków. Życie na ogół wymusza zajmowanie się - poza produkcją oprogramowania -również jego instalacją i integracją sieci lokalnych, na których są uruchamiane. Wyjątkami wśród polskich domów software'owych są MacroSoft i Softbank, ten drugi z powodzeniem wdraża swoje systemy w bankach Białorusi a ostatnio na Litwie. Wyrywkowo publikowane wyniki dobrych firm komputerowych wskazują na zwiększenie ich obrotów liczonych w złotówkach o ok. 50-60% (w dolarach 40-50%). Czy wielkość polskiego rynku komputerowego osiągnie do 1,5 mld USD? W czerwcu 1995 r. będziemy już o tym wiedzieć na pewno.

Rozwój technik sieciowych. Tematem roku były sieci komputerowe, szczególnie metropolitalne (MAN) i rozległe. W ponad 10 dużych miastach Polski są zaawansowane prace instalowania szybkich linii światłowodowych przeznaczonych dla transmisji cyfrowej. Pojawiły się wreszcie usługi prywatnych operatorów sieci Internet (ATM, Maloka), co stanowi w tej dziedzinie nieśmiały krok w kierunku demonopolizacji NASK-u. Rolę rozległych sieci komputerowych dostrzegają banki. Po sukcesie BRE, który dzięki sieciom wprowadził bilansowanie stanów kont on-line we wszystkich oddziałach, po podobne cele sięgnął bank PBI. Również administracja rządowa zauważa potrzebę szybszej transmisji danych niezbędnych do zarządzania państwem. Powstała w urzędach centralnych sieć PEAR (z braku środków w drugiej połowie roku zatrzymana w rozwoju), w lepiej rozwiniętych technicznie województwach zainstalowano komunikację modemową i X.25 (gdańskie, koszalińskie, legnickie). Z funduszy Banku Światowego uruchomiono sieć X.25 Kolpak, sieć może stanowić łątwą bazę do komunikacji w standardzie EDIFACT zakładów przemysłowych wyposażonych w bocznice kolejowe.

Losy wielkich projektów. Prowadzony od czterech lat projekt Poltax wciąż czeka na dokończenie. Do IV kw. 1994 r. jednolicie wdrożono w całym kraju moduł rejestracji podatników, częściowo (tj. nie we wszystkich placówkach skarbowych) wdrożono moduł wymiaru podatku od towarów i usług. Moduł rachunkowości znajduje się w tej chwili w fazie wdrożenia pilotowego (urzędy w Otwocku i Warszawa Praga Południe). Na opracowanie czekają moduły takie jak sprawozdawczość, kontrola skarbowa, monitorowanie spraw spornych i centralna ewidencja podatników. Duże kłopoty wynikają z niefortunnych sformułowań kontraktowych umowy zawartej z Bullem, który jest jednym z wykonawców projektu. Znacznie więszym sukcesem może się pochwalić Krajowa Izba Rozliczeniowa. W IV kwartale 1994 r. we wdrożonym w 1993 r. systemie rozliczeń papierowo-dyskietkowych Sybir zaangażowanych było 1771 oddziałów banków, przy obrotach dziennych 20 bln zł. W systemie dominuje idea rozrachunku netto. We wdrożonym w br. systemie transmisji elektronicznej Elixir (bez papieru) wykonuje się ok. 2600 transakcji przy 400 mld obrotów dziennie. Możliwości techniczne Elixiru na koniec 1994 r. były większe niż zapotrzebowanie. Komputeryzacja Banku Śląskiego: kontrakt z IBM na komputeryzację BSK został poddany renegocjacji w 1993 r. i w końcu 1994 r. jest wdrażany inny niż przed rokiem system komputerowy (brytyjski ICBS zamiast niemieckiego PABA). Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie prowadzi bardzo długą i pracochłonną procedurę na system komputerowy, która jest elementem wypracowywania ogólnej strategii banku. Strategia ta jest tworzona zgodnie z procedurami Banku Światowego i będzie prawdopodobnie wzorcem dla wielu innych polskich banków.

W roku 1994 odeszli od nas: Stanisław Lepetow, matematyk, informatyk, wieloletni menedżer Elwro, ostatnio dyrektor departamentu informatyki NBP; Marek J. Lao, wykładowca UW oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, aktywnie działający w PTI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200