O biznesie i IT strategicznie

28 kwietnia br. Warszawa gościła zorganizowaną przez HP Software&Solutions konferencję ze światowego cyklu HP Executive Outcomes Tour. Spotkania z decydentami, prezesami oraz dyrektorami IT odbywają się w kilkunastu miastach na całym świecie. W Polsce poświęcone było w dużej mierze perspektywom wpływu organizacji IT na wymiar ekonomiczny działalności przedsiębiorstw.

Warszawskie spotkanie otworzył Nenad Pacek, założyciel i prezes Global Success Advisors, analityk specjalizujący się w analizach makroekonomicznych oraz problematyce zarządzania strategicznego firm działających na rynkach wschodzących. Podczas swojego wystąpienia omówił kilka zjawisk oraz tendencji makroekonomicznych o najważniejszym znaczeniu dla państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu najbliższych 10 lat:

1. Spowolnienie, uspokojenie tempa wzrostu gospodarczego, dotykające także rynki rozwijające się;

2. Kraje rozwijające mogą nadal cieszyć się wzrostem, podczas gdy gospodarki krajów wysokorozwiniętych zaczną się kurczyć i tracić na znaczeniu;

3. Globalny wzrost sprzedaży będzie się dokonywał przede wszystkim za sprawą rynków rozwijających się;

4. Konkurencja będzie się coraz bardziej nasilać, co wynika np. ze wzrostu znaczenia firm wywodzących się z krajów rozwijających się;

5. Nadchodzą czasy, kiedy kluczem powodzenia biznesu będzie zdolność do nieustannej innowacji, w czym szczególną rolę może odegrać właściwe zastosowanie technologii.

Jak twierdzi Nenad Pacek, przedsiębiorstwa z naszego regionu powinny wykorzystać do poprawy lub umocnienia swojej pozycji obecny, przełomowy dla obrazu biznesu i światowej gospodarki okres.

W konferencji wziął także udział Szymon Augustyniak, reprezentujący redakcje Computerworld i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Jego wystąpienie dotyczyło rzeczywistych i potencjalnych możliwości wspierania procesów optymalizacji kosztów przez firmowe IT. Szymon Augustyniak przedstawił wnioski i obserwacje członków Klubu CIO. W większości przypadków zarządy oraz prezesi ich firm uznają kwestię optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa za jeden z naczelnych priorytetów organizacji IT. Występują jednak znaczne różnice w definiowaniu tego wkładu: niekiedy można określić go jako długofalowy i strategiczny, wpisany w strategię całego przedsiębiorstwa. Najczęściej takie podejście współwystępuje z taktycznie podejmowanymi programami oraz zgoła operacyjnymi działaniami, w szczególności w odniesieniu do wewnętrznych kosztów IT. Można zakładać, że model równoważący oba podejścia pozwoliłby wykreować model organizacji IT mocno skoncentrowanej na optymalizacji kosztów całego przedsiębiorstwa.

Paweł Trojak z HP Software&Solutions przedstawił podczas swojego wystąpienia koncepcję IT Finance Management. Omówienie zastosowania narzędzi stworzonych przez HP na kanwie tej wizji wplótł w opis historii budowy i katastrofy "Tytanica". Paweł Trojak przedstawił błędy popełnione podczas projektu budowy i wprowadzania do służby słynnego statku, które zadecydowały prawdopodobnie o jego losie. Okazało się, że szereg z nich znajduje swoje analogie także we współczesnej praktyce projektowej firm. Poszczególnymi rodzajami ryzyka, związanymi z przytoczonymi faktami, można sprawnie zarządzać właśnie dzięki narzędziom realizującym koncepcję IT Finance Management.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200