O billingach, i nie tylko

Publikacji poświęconych praktyce i teorii stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych doczekaliśmy się już całkiem sporo. Najnowsza książka Pawła Fajgielskiego, pracownika naukowego Katedry Prawa Administracyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stanowi jednak pewne nowum - jest skupiona ściśle na kwestiach dotyczących ochrony tychże danych w sektorze telekomunikacyjnym.

Publikacji poświęconych praktyce i teorii stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych doczekaliśmy się już całkiem sporo. Najnowsza książka Pawła Fajgielskiego, pracownika naukowego Katedry Prawa Administracyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stanowi jednak pewne nowum - jest skupiona ściśle na kwestiach dotyczących ochrony tychże danych w sektorze telekomunikacyjnym.

O billingach, i nie tylko

Jest to więc pozycja, która powinna zainteresować wszystkich działających w naszym kraju operatorów.Autor postawił sobie jako zasadniczy cel rozwinięcie trzech kluczowych kwestii. To pytanie, czy obowiązujące obecnie przepisy prawne w dostatecznym stopniu chronią prywatność korzystających z usług telekomunikacyjnych, a także ocena, w jakim stopniu regulacje te są współbieżne ze stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Trzecia kwestia to próba wska-zania potrzebnych zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych w telekomunikacji.

Wprowadzeniem do lektury jest obszerne omówienie zasad ochrony danych osobowych w Polsce i Europie. W książce zawarto porównanie ochrony takich danych w telekomunikacji w kilku wybranych krajach (Niemczech, Szwajcarii i USA) - ze względu na dość istotne różnice występujące pomiędzy rozwiązaniami legislacyjnymi w każdym z tych państw. W przypadku Polski autor zawarł liczne przykłady, ilustrujące praktyczną interpretację przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w telekomunikacji.

Nie jest to lektura do poduszki, ale solidne dzieło prawnicze, które wydaje się w pełni wyczerpywać poruszane zagadnienia.

Paweł Fajgielski, "Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne", Wydawnictwo Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003


TOP 200