Nowym właścicielem Virgin Mobile Polska będzie Play

Na rynku usług telekomunikacyjnych szykuje się spora zmiana. Firma Play Communications (a konkretnie zależna od niej spółka P4), zdecydowała się podpisać z operatorem Virgin Mobile Polska umowę przedwstępną kupna 100% jej udziałów. Wartość transakcji to ponad 60 mln zł (dokładnie 60,7 mln zł).

Szacuje się, że firma Virgin Mobile Polska – która zaczęła działać w Polsce w 2012 roku - ma obecnie w naszym kraju ok. 400 tys. klientów. Transakcja dojdzie do skutku dopiero po wyrażenia na nią zgody przez UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Jak podaje nabywca (czyli Play) , transakcja będzie sfinansowana ze jego własnych środków oraz w oparciu o dostępne finansowanie zewnętrzne i będzie podlegało określonym korektom związanym z procedurą tzw. zamykania rachunków (z ang. closing accounts).

Zobacz również:

W komunikacje opublikowanym z tej okazji przez Play można przeczytać lakoniczne zdanie iż "Nabycie VMP, uwzględniając koszty integracji oraz przewidywane synergie, powinno mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy Spółki w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia".


TOP 200