Nowy zarząd w Poczcie Polskiej

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej SA. powołała w dniu 15 czerwca 2016 roku Pana Przemysława Sypniewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej oraz Panią Iwoną Ziomek na stanowisko Członka Zarządu. Pani Iwona Ziomek obejmie funkcje z dniem 20 czerwca br., Pan Przemysław Sypniewski – z dniem 21 czerwca br.

Przemysław Sypniewski

Nowy zarząd w Poczcie Polskiej

Przemysław Sypniewski ma 48 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech.

Pod koniec lat 90-ych wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. W latach 2005-2008 członek Rady Poczty dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję Sekretarza Rady.

Zobacz również:

  • CEO Slacka Stewart Butterfield odchodzi z firmy
  • Zmiany kadrowe w zarządzie grupy Avenga

Później był biegłym Najwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowego i regulacji pocztowych, a także ekspertem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej.

Założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, stowarzyszenia obywateli zajmującego się rynkiem pocztowym.

Poprzedni prezes Poczty Polskiej - Jerzy Jóźkowiak - został odwołany w 26 stycznia 2016 roku. Od tego czasu do pełnienia funkcji prezesa zarządu Rada Nadzorcza spółki delegowała Marka Chibowskiego, ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady.

15 czerwca Chibowski zrezygnował z funkcji p.o. prezesa zarządu i powrócił na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Poczty Polskiej.

Iwona Ziomek

Iwona Ziomek jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku: Marketing i Zarządzanie w przedsiębiorstwach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, Zarządzanie personelem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Gdańsku.

Z Poczta Polską jest związana od 1995 roku pracowała zarówno na stanowiskach specjalistycznych jak i kierowniczych w różnych jednostkach organizacyjnych Spółki. Ostatnio zatrudniona w Pionie Operacji Logistycznych – WER Rudna Mała na stanowisku specjalisty.

Poczta Polska

Poczta Polska największy polski operator pocztowy. Jest firmą z ponad 455-letnią tradycją, zatrudnia blisko 80 000 pracowników w 7 500 placówkach na terenie całej Polski. Świadczymy usługi pocztowe, kurierskie, finansowe i ubezpieczeniowe.

W skład grupy PP wchodzą: Bank Pocztowy S.A., Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., Pocztylion - Arka PTE S.A., POSTDATA S.A., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. oraz POST-TEL Sp. z o.o.

Za datę narodzin poczty w Polsce uważa się 18 października 1558 roku. Wtedy to król Zygmunt August „ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń, za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych”. Powołana przez monarchę instytucja publiczna miała służyć przede wszystkim utrzymaniu stałych kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z innymi krajami europejskimi. Zasadniczą zmianę w organizacji poczty wprowadził Władysław IV, wydając w 1647 roku ordynację pocztową. Stała się ona punktem wyjścia dla następnych rozporządzeń i fundamentem działania poczty, aż do czasu utraty niepodległości w roku 1795.

Po odzyskaniu niepodległości dekretem Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 roku utworzono Ministerstwo Poczt i Telegrafów co umożliwiło stworzenie szybką rozbudowę systemu łączności. W 1919 roku, dekretem Naczelnika Państwa „O tymczasowych przepisach pocztowych”, została uregulowana także strona prawna działalności poczty. Na mocy tego dekretu Poczta Polska stała się instytucją użyteczności publicznej, z której usług mieli prawo korzystać wszyscy obywatele. W 1928 roku utworzone zostało państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” (PPTiT), działając z przerwą w latach 1939-44 aż do roku 1991, kiedy dokonano rozdziału Poczty Polskiej i Telekomunikacji. W kolejnych latach Poczta funkcjonowała jako Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej, by w 2009 roku przekształcić się w Spółkę Akcyjną, która w całości należy do skarbu państwa.W 2013 roku Poczta zmieniła swój kolor – z niebieskiego na czerwony i złoty – nawiązując tym samym do tradycji poczty królewskiej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200