Nowy zarząd firmy Consortia

Decyzje kadrowe mają związek ze zmianami w samej spółce, która w zeszłym roku osiągnęła przychody w wysokości 115 mln zł (300 proc. wzrost).

Decyzje kadrowe mają związek ze zmianami w samej spółce, która w zeszłym roku osiągnęła przychody w wysokości 115 mln zł (300 proc. wzrost).

"Spółka jest w trakcie zmian. Osiągnęliśmy w 2008 r. rekordowy wynik, zarówno jeśli chodzi o obroty, jak i o zysk. Pozyskaliśmy nowe kompetencje, nowych pracowników, wielu nowych klientów" - mówi Paweł Stefański, który od sierpnia był członkiem zarządu firmy, a obecnie jej wiceprezesem.

Z kolei funkcję prezesa zarządu objął Artur Smółko, a Krzysztof Mońdziel pełni funkcję członka zarządu. Krzysztof Ślusarski, poprzedni prezes Consortii (pełnił tę funkcję od powstania firmy w 1987 r.) został przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. W skład Rady weszli również Krzysztof Kluk (wcześniej wiceprezes Consortii) i Waldemar Ziendalski.

Consortia skończyła rok finansowy wynikiem blisko 115 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o ponad 300% w porównaniu do roku poprzedniego, a zatrudnienie o blisko 40%. Poszerzyła się oferta produktowa firmy. Obecny zarząd stawia sobie za cel dalsze zwiększenie obrotów spółki i rozwój jej działalności w nowych obszarach, w tym w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań informatycznych dla biznesu (systemy ERP, BI, hurtownie danych) i usług systemowych IT.

"Zmieniamy się, bo chcemy pozyskać klientów w tych obszarach rynku, gdzie było nas za mało. Zmieniamy się, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wymagania naszych klientów. Inwestujemy, gdyż coraz bardziej konkurencyjny rynek potrzebuje lepszych usług, produktów i kompetencji, a my to doskonale rozumiemy" - tłumaczy prezes Artur Smółko.

Nowy zarząd przygotowuje przekształcenie spółki w spółkę akcyjną i w perspektywie trzech lat planuje giełdowy debiut. "Zmiana zarządu jest w istocie zmianą pokoleniową. Mamy jednocześnie wspólne wyobrażenie, jak Consortia powinna się rozwijać. Wspólnie osiągniemy sukces. Czas na młodszych kolegów. Jako Rada Nadzorcza będziemy ich wspierać, dzieląc się wieloletnimi doświadczeniami w zarządzaniu" - zapowiada Krzysztof Ślusarski, przewodniczący RN.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200