Nowy zarząd Simple S.A.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Simple SA powołało czteroosobowy zarząd spółki z Wojciechem Popowskim, jako jego prezesem. W skład zarządu firmy weszli także: Andrzej Bogucki, Marian Kossowski i Sławomir Siedlarski.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Simple SA powołało czteroosobowy zarząd spółki z Wojciechem Popowskim, jako jego prezesem. W skład zarządu firmy weszli także: Andrzej Bogucki, Marian Kossowski i Sławomir Siedlarski.

Akcjonariusze podjęli również decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 1,5 mln zł w drodze zwiększenia nominalnej wartości akcji z 1 na 9 zł.


TOP 200