Nowy wymiar nadawania

Dzięki innowacjom technologicznym, takim jak przekaz multimedialny, Polskie Radio jest w stanie nadążać za zmieniającymi się wymaganiami współczesnego odbiorcy.

"Prace przy systemie Dalet trwały <<na żywym organizmie>>, co stanowiło dodatkowe utrudnienie. Przez pewien czas działały równolegle systemy stare i nowy, wiązało się to z dublowaniem baz danych".

Józef Wacnik, kierownik Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Jedną z większych bolączek działu IT w Polskim Radiu jest brak stabilności źródeł finansowania inwestycji - środki uzależnione są od bardzo nierównych i nieprzewidywalnych wpływów z abonamentu. Ze względu na specyfikę budżetową, wszystkie projekty IT prowadzone są na zasadzie zamykania poszczególnych, małych etapów. Są skalowalne i modułowe, nie wdraża się dużych przedsięwzięć całościowo.

Aż 20% kosztów ponoszonych przez Polskie Radio stanowią opłaty za rozpowszechnianie sygnału radiowego. Dział IT dąży do tego, aby w ramach tych wydatków zwiększyć wolumen użytkowników.

Nowoczesne standardy emisji

"Polskie Radio jest w 100% przygotowane do emisji cyfrowej programu" - twierdzi Henryk Cichecki, członek zarządu odpowiedzialny za pion techniczny. Niedawno zakończone zostało istotne wdrożenie telekomunikacyjne - wprowadzenie satelitarnego systemu dystrybucji programów na bazie transmisji IP do nadajników naziemnych. Celem było zmniejszenie kosztów emisji, stworzenie jednej nośnej dla każdego programu, wymiana starego sprzętu na sprzęt nowszej generacji. Poprzedni system nie dawał możliwości rozwoju. Konieczne było także sprawne połączenie między rozgłośnią centralną a 17 rozgłośniami regionalnymi oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa emisji. Przejście z nadawania w systemie SCPCT na MCPC i jedna nośna dla wszystkich programów to rozwiązanie tańsze i - jak wylicza Józef Wacnik, kierownik Wydziału Informatyki i Telekomunikacji - przy modernizacji całej sieci inwestycja jest w stanie zwrócić się w 3 lata.

W nowym systemie działają już programy II i III oraz Polskie Radio dla Zagranicy, pozostałe pasma zostaną do niego przeniesione, gdy tylko pozwoli na to budżet.

Nowy system SuperFlex DVB działa na bazie transmisji IP, nadawane programy radiowe mają lepsze parametry audio dzięki wprowadzeniu wydajniejszych algorytmów kompresji sygnałów audio (zastosowano MPEG4 AAC HE). Dzięki nowemu systemowi udało się zwiększyć stabilność działania i skrócić czas reakcji na zdarzenia. Wcześniej pracownicy o awarii emisji dowiadywali się od słuchaczy, w tej chwili na bieżąco prowadzony jest monitoring i wszystkie problemy są od razu widoczne - można je od razu zdiagnozować, a wiele prac przeprowadzić zdalnie.

Duża część projektu związana jest z systemem RDS powiązanym z serwisem Radia Kierowców. Projekt jest gotowy w 100% od strony technicznej, natomiast do osiągnięcia pełnej funkcjonalności niezbędna jest dywersyfikacja anteny na mniejsze obszary Polski - informacja przekazywana kierowcom byłaby dedykowana dla określonego terenu. Na etapie testów jest też kolejne nowatorskie rozwiązanie - TMC (Traffic Channel Message). Nadawca podaje informacje o przeszkodach na drodze do odbiorników GPS i na tej podstawie może zostać zmieniona trasa przejazdu.

Poszerzenie pola nadawania

"Najbardziej interesującym projektem informatycznym w naszej instytucji jest Multimedialna Radiowa Baza Danych - zbiór katalogowy, który pozwoli z dowolnego miejsca na świecie korzystać z dowolnych zasobów Polskiego Radia".

Henryk Cichecki, członek zarządu odpowiedzialny za pion techniczny

Polskie Radio to nie tylko sygnał dźwiękowy, ale także telewizja (Program IV), wizualizacja programów Jedynki i Trójki oraz oczywiście Internet. Zakrojony na dużą skalę projekt Moje Polskie Radio ma na celu poszerzenie grona odbiorców stacji poprzez udostępnienie im możliwości odbioru online. Wykorzystywane są materiały z produkcji bieżącej oraz archiwalne. Jest to rozwiązanie autorskie, zbudowane z modułów i dowolnie skalowalne. W Internecie dostępnych jest 100 kanałów tematycznych, dźwięk został wzbogacony treścią multimedialną. Internauci mogą pobierać pliki dźwiękowe w praktycznie wszystkich formatach, dostosowanych dla platformy sprzętowo-programowej posiadanej przez odbiorcę.

Projekt od początku prowadzony był w ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami - dziennikarze sami wybrali system, który jest podstawą rozwiązania. Teraz zadowoleni są przede wszystkim z elastyczności tego narzędzia oraz oferowanej przez nie możliwości automatyzacji pracy. Do bazowego systemu dział IT wykonał informatyczną obudowę. Jest to jedyne na świecie rozwiązanie w tej skali oparte na oprogramowaniu GSelector firmy RCS. Moje Polskie Radio pozwala redaktorom na dużą swobodę działania - poszczególne kanały tematyczne w Internecie można traktować jak program radiowy i w każdej chwili ingerować w ramówkę, budować programy na żywo.

System jest połączony z systemem emisyjnym Dalet - jego baza danych odpowiada za emisję, ramówki i automatyczną wymianę informacji między systemami. Rozwiązanie działa w większości na serwerach wirtualnych i wirtualnych kartach dźwiękowych.

Automatyzacja produkcji

Kamieniem milowym w rozwoju Polskiego Radia było wdrożenie głównego systemu produkcyjno-emisyjnego Dalet Radio Suite HD, który zastąpił działające wcześniej trzy inne systemy, oraz powiązanie go z innymi działającymi rozwiązaniami. Dzięki Daletowi na jednym stanowisku można wprowadzić, przygotować i umieścić w ramówce materiały gotowe do emisji. Można także pracować zdalnie z każdego miejsca na świecie.

Projekt rozpoczął się od inwentaryzacji procesów w Polskim Radiu, które nigdy wcześniej nie były zmapowane oraz od analiz przepływów pracy. Drugim etapem było stworzenie środowiska przyjaznego dla dziennikarzy. Podczas prac projektowych brano pod uwagę listę życzeń użytkowników. System jest otwarty, jak również dostosowany do pracy na urządzeniach mobilnych. "Prace trwały <<na żywym organizmie>>, co stanowiło dodatkowe utrudnienie. Przez pewien czas działały równolegle systemy stare i nowy, wiązało się to z dublowaniem baz danych. Wdrożenie zostało przeprowadzone własnymi siłami działu IT, przy współpracy z producentem oprogramowania" - wspomina Józef Wacnik.

Implementacja rozwiązania nie była łatwa. Każdy program radiowy ma inny typ przepływu pracy - w związku z tym konieczne było przeprowadzenie 6 różnych wdrożeń tego produktu, który jest bardzo sparametryzowany i posiada 3-warstwową architekturę. System może przyjąć i wyemitować każdy format, ale wewnątrz ma jednolity standard przetwarzania.

Dzięki Daletowi skrócono czas od pozyskania informacji do pojawienia się jej na antenie; zautomatyzowano także część procesów. Planowanie ramówki zostało uproszczone, automatyczna jest także wymiana z systemem dystrybucji Informacyjnej Agencji Radiowej. Dzięki Daletowi IAR może konkurować na rynku z najszybszymi mediami pod względem tempa podawania informacji. Jedną z korzyści jest automatyzacja rozliczeń z tytułu praw autorskich, np. z ZAIKS-em. W tej chwili Dalet ma w Polskim Radiu 1200 użytkowników, 500 stacji roboczych i 100 serwerów.

Nieprzebrane archiwa

"Najbardziej interesującym projektem informatycznym w naszej instytucji jest Multimedialna Radiowa Baza Danych - zbiór katalogowy, który pozwoli z dowolnego miejsca na świecie korzystać z dowolnych zasobów Polskiego Radia" - mówi Henryk Cichecki. Polskie Radio ma 86-letnią historię i ogromne archiwa. Zdigitalizowanie tych zasobów jest gigantycznym wyzwaniem. Do bazy wprowadzono do tej pory 900 tys. nagrań, digitalizacja przebiega w tempie 23 tys. plików rocznie. Cały czas trwają prace nad , który obecnie ma 70 użytkowników, a docelowo ma ich mieć 250, zaś w samym archiwum pracuje 30 osób. W trakcie prac nad digitalizacją zasobów założenia systemowe zdążyły się zmienić, ponieważ technologia archiwizacji i organizacja pracy się zmieniły. Teraz np. jednym z oczekujących zadań jest digitalizacja 40 tys. fotografii, które są własnością Polskiego Radia.

Jednym z największych wyzwań było ujednolicenie danych, zintegrowanie i wyczyszczenie ich. Nagrania można eksportować do systemu Dalet, dzięki temu są od razu gotowe do emisji. W pierwszym etapie wdrożenia zinwentaryzowano wszystkie bazy danych z Archiwum Polskiego Radia, opisano wszystkie procesy informacyjne i ich relacje. Drugi etap polegał na przygotowaniu infrastruktury informatycznej, stworzeniu aplikacji, przeniesieniu i ujednoliceniu struktur baz danych.

Przedtem funkcjonowało kilka rozproszonych systemów o różnych architekturach. Nowy system umożliwia dostęp online do zasobów, które już zostały zdigitalizowane. Można je także przeszukiwać, przeglądać i odtwarzać, wstępnie obrabiać i eksportować do określonego formatu lub miejsca. Zasoby, które jeszcze nie są zdigitalizowane, można zamawiać w formie pliku cyfrowego. Stosowane jest wyszukiwanie bazodanowe. Inferfejs systemu jest łatwy w obsłudze dla dziennikarzy i wydawców programów.

Główne korzyści ze stosowanych rozwiązań:

- Dalet: bezpieczeństwo emisji, elastyczność i otwartość, połączenie z innymi systemami, skalowalność systemu. Cele udało się zrealizować w połączeniu z projektem Moje Polskie Radio.

- Moje Polskie Radio: dotarcie do szerszego grona odbiorców, wprowadzenie treści multimedialnych, stworzenie 100 kanałów tematycznych w Internecie.

- Multimedialna Radiowa Baza Danych: stworzenie centralnego repozytorium informacji w Polskim Radiu, digitalizacja archiwów, możliwość automatycznej komunikacji z systemem Dalet i łatwej emisji materiałów archiwalnych.

- Nadawanie w systemie MCPC DVB: umożliwia nadawanie wielu strumieni audio w ramach jednej nośnej, co pozwala na elastyczne gospodarowanie dzierżawioną pojemnością satelitarną dla wszystkich nadawanych sygnałów audio całego systemu dystrybucji.


TOP 200