Nowy wymiar integracji

Software AG uczestniczy w procesie dostawy szczepionek przeciw COVID-19, w którym trzeba skomunikować ze sobą wiele stron. Obsługa tak skomplikowanego i zróżnicowanego procesu nie byłaby możliwa, gdyby nie nasze hybrydowe podejście do budowania rozwiązań – multicloud oraz on-premise – mówi Łukasz Świst, Country Leader Poland & CEE, Software AG Polska.

Ubiegły rok był trudny i pełen niespodzianek, ale Software AG miało świetne wyniki. Jak można podsumować najważniejsze osiągnięcia w Polsce i regionie CEE?

Rok 2020 był wyzwaniem dla każdego. Na szczęście bardzo szybko, zarówno nam, jak i naszym klientom i partnerom udało się dostosować do pracy w nowej rzeczywistości. Zaplanowane wcześniej przez klientów działania w zakresie IT w większości przypadków realizowane były zgodnie z planem, pojawiały się nowe projekty, najczęściej związane z optymalizacją kosztów i działania. Staraliśmy się również wspierać firmy technologicznie w tematach związanych z COVID-19, w tym w tych przeciwdziałających skutkom biznesowym pandemii. Warto wspomnieć o jednym z największych naszych tego typu projektów w Polsce: rozszerzeniu dotychczasowej współpracy Software AG z ZUS w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która z powodzeniem od wielu lat działa, opierając się na technologii webMethods. W związku z wprowadzaniem przez rząd nowych tarcz antykryzysowych oraz bonu turystycznego ZUS musiał w bardzo szybkim czasie – w ramach PUE – przygotować się do obsługi i realizacji tych działań. Konieczne stało się zwiększenie możliwości platformy, która obsługiwała dotychczas 5 mln osób, a jej wydajność musiała wzrosnąć o 300%. Było to ogromne wyzwanie, ale bez problemu poradziliśmy sobie z nim, głównie dzięki doskonałej współpracy i komunikacji z klientem, partnerem oraz naszej technologii.

Kolejne ciekawe projekty, w których uczestniczyliśmy w 2020 r., były związane z rozwojem sieci 5G, a ściślej, z wykorzystaniem infrastruktury 5G przez klientów telekomunikacyjnych. Pojawiły się one w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie Software AG Polska również odpowiada za sprzedaż i prowadzenie działań biznesowych. Dziesięć lat temu pomagaliśmy firmom z tego sektora w integracji i tworzeniu systemów billingowych. Dziś wspomagamy telekomy w tworzeniu i sprzedaży nowoczesnych usług dzięki platformie IoT, którą udało nam się wdrożyć w trzech krajach regionu, niestety, na razie nie w Polsce, ale wierzę, że to się zmieni. Cumulocity IoT działa już u operatorów 5G w Chorwacji i na Łotwie, a także Estonii. Rok 2020 to również szereg projektów z zakresu integracji oraz transformacji procesowej. Warto podkreślić, że kilka z nich udało się nam zrealizować w sektorze publicznym.

Firma przeszła ostatnio proces wewnętrznej transformacji. Jakie były jej najważniejsze cele i w jaki sposób efekty przekładają się na współpracę z klientami oraz środowiskiem biznesowym?

Trzy lata temu, po zmianie na stanowisku prezesa korporacji Software AG, obraliśmy nowy kierunek strategii naszej firmy. W ramach zmian wystartowaliśmy z projektem wewnętrznym, którego celem jest udoskonalenie i wzmocnienie naszych działań, procesów i produktów. Projekt skupia się na trzech głównych obszarach: zespole, egzekucji zadań oraz ukierunkowaniu naszych działań i skupieniu się na nich. Ostatni element dotyczy głównie klientów i współpracujących z nimi zespołów, a także partnerów, bo tutaj chcieliśmy wprowadzić największe modyfikacje związane z naszymi wewnętrznymi procesami i strategią. Jeszcze lepsza, sprawniejsza i bardziej elastyczna obsługa naszych klientów i sieci partnerskiej, połączona z coraz lepszą jakością i innowacyjnością oferowanych przez nas produktów. Wdrażanie tego projektu rozpoczęliśmy przed COVID-19, to pomogło nam w szybkim dostosowaniu biznesu i modelu działania do nowych realiów związanych z pandemią w Polsce oraz na całym świecie.

Software AG ma bardzo silny ekosystem partnerów technologicznych, którzy wspierają szybki rozwój firmy. Powstał nowy Program Partnerski. Jak będzie wyglądała współpraca z partnerami w nowej odsłonie?

Partnerzy to nasza prawa ręka. W Polsce i Europie Wschodniej mocno wspierają nasz biznes. Software AG w ramach wewnętrznego projektu transformacyjnego wzmacnia współpracę z partnerami i wprowadza nowy program, w którym skupia się na zwiększaniu kompetencji i umiejętności partnerów w zakresie naszych technologii, a także znacznie upraszcza modele współpracy. Pojawiają się też nowe obszary współpracy – w związku ze strategią chmurową Software AG do naszej sieci partnerskiej dołączyli dostawcy chmury. Łączenie światów IT i OT wymaga nowych kompetencji, dlatego powstał również nowy dział partnerski, który zajmuje się współpracą z producentami maszyn i sterowników oraz z operatorami sieci 5G.

Najważniejszy obszar działania Software AG to integracja. W naturalny sposób włączone jest w to IoT. Jak działanie w tych obszarach wygląda w praktyce?

Tak, IoT jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju, ponieważ Internet Rzeczy związany jest z integracją, którą zajmujemy się już od ponad 50 lat. Kiedyś integrowaliśmy mainframe’y, bazy danych i proste systemy aplikacyjne. Dzisiaj integrujemy również urządzenia, z wykorzystaniem Cumulocity IoT. Kilka lat temu przejęliśmy firmę Cumulocity i obok webMethods w naszej ofercie pojawiły się rozwiązania IoT. Zespół IT może teraz szybko i łatwo podłączyć urządzenia i czujniki oraz zintegrować i przeanalizować generowane przez nie dane, korzystając z tego rozwiązania. Warto także wspomnieć o projekcie, który jest przykładem połączenia produkcji z łańcuchem dostaw w skali globalnej. Software AG uczestniczy w procesie dostawy szczepionek przeciw COVID-19, w którym trzeba skomunikować ze sobą wiele stron: wykonawców szczepień, producentów szczepionek, jednostki nadzorcze i koordynujące dostawy. Integrujemy więc dane z procesu produkcji zarządzanego poprzez platformę Cumulocity IoT ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw. Obsługa tak skomplikowanego i zróżnicowanego procesu nie byłaby możliwa, gdyby nie nasza strategia chmurowa. Gdybyśmy nie mieli gotowych do użycia, preinstalowanych wcześniej elementów infrastruktury cloud ready, nie bylibyśmy w stanie zmierzyć się z tym przedsięwzięciem. Zestawienie od nowa całego środowiska w globalnej skali nie byłoby wykonalne.

Ważna jest działalność w obszarze Business Process Transformation i IT Transformation. W jaki sposób Software AG wspiera klientów?

Od wielu lat zajmujemy się kompleksowym podejściem do zarządzania procesami biznesowymi – od ich modelowania, poprzez analizę i monitoring, aż do doskonalenia. W tym i w poprzednim roku w wielu firmach zaczęto przyglądać się procesom, ich jakości i wydajności, co zaowocowało reorganizacją oraz biznesową transformacją wielu z nich. W tych obszarach doskonale sprawdza się znana klientom platforma ARIS, która zawiera komponenty do nadzorowania całości tego procesu. Integralną częścią transformacji biznesowej musi być transformacja IT, dlatego w naszym portfolio w tym obszarze oferujemy rozwiązanie Alfabet, służące do zarządzania i rozwoju portfolio IT, które na wewnętrzne potrzeby nazwaliśmy „ERP dla działu IT”. Rozwiązanie umożliwia zespołom IT wgląd do wszystkich zasobów: aplikacji, licencji, ludzi i kosztów.

Rozwiązania SAG pomagają firmom przy¬spieszyć transformację oraz wprowadzać innowacje. W jaki sposób działa platforma webMethods?

Powiem nieskromnie, że webMethods to dzisiaj jedna z bardziej dojrzałych i rozpoznawalnych na rynku platform integracyjnych, dostępna w modelu klasycznym oraz chmurowym (webMethods.io), zawiera w sobie wiele elementów, w tym do zarządzania API, jak również mikrousług. Jej implementacja ułatwia wdrażanie firmom innowacji. W tym procesie ważne jest, aby kreatywność działów biznesowych w organizacji nie była ograniczana przez IT. Dzięki platformie webMethods firmy otrzymują elastyczną bazę do budowania podłączeń oraz wsparcie dla nowych modeli integracji, czyli mikrousług i budowania środowiska IT zgodnie z architekturą mikrousługową. Istotnym elementem webMethods jest API, które pozwala na udostępnianie usług zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, czyli ich monetyzację – temat, jakim klienci interesują się coraz częściej. W naszych rozwiązaniach API są gotowe mechanizmy, które umożliwiają firmom pozyskiwanie nowych źródeł przychodów.

Wracając do chmury, czym wyróżnia się Software AG Cloud, otwarta i niezależna platforma chmurowa? Czy model PaaS zyskuje popularność?

Cloud jest dla nas naturalną drogą rozwoju i chodzi tu nie tylko o rozwój samego produktu, ale także modeli licencjonowania i współpracy z klientami. Pierwszym elementem wyróżniającym Software AG Cloud jest multicloud. Zbudowaliśmy element wspólny dla całej platformy produktowej Software AG, który umożliwia niezależne połączenie z różnymi platformami cloudowymi: z Microsoft, Amazon, Google, czy też Alibabą, a także pozwala na zbudowanie prywatnych chmur na bazie publicznych platform chmurowych. Drugim ważnym wyróżnikiem jest hybrydowość rozwiązania, które jest zarówno cloud native jak i on-premise native. Dzięki takiej otwartości platformy możemy dostosowywać modele do klientów i ich tempa przechodzenia do chmury.

Jak ta oferta produktowa będzie się rozwijać, co nowego się w niej pojawi? Jak zmieniają się potrzeby klientów i w jaki sposób SAG na te potrzeby odpowiada?

Chcemy kontynuować rozwój rozwiązań w zakresie integracji, API, mikrousług, procesów biznesowych, IoT oraz analityki danych, każde z rozwiązań w modelu chmurowym. Wspólnie z partnerami IoT będziemy w stanie oferować inteligentne urządzenia i rozwiązania, poprzez które włączymy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli zmniejszania śladu węglowego. Będziemy proponować klientom platformy do zarządzania alternatywnymi źródłami energii, takimi jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, czy też zarządzanie gospodarką wodną oraz odpadami.