Nowy wiceprezes Optimusa

Rada Nadzorcza Optimus SA odwołała Leszka Kusalę z funkcji członka zarządu spółki. Jednocześnie powierzono mu stanowisko wiceprezesa zarządu Optimusa.

Rada Nadzorcza Optimus SA odwołała Leszka Kusalę z funkcji członka zarządu spółki. Jednocześnie powierzono mu stanowisko wiceprezesa zarządu Optimusa.