Nowy układ HP

Hewlett-Packard rozpoczął dostawy procesorów PA-8000 dla partnerów z Precision Risc Organization (PRO). Zaprezentowany po raz pierwszy w marcu br. układ wyprodukowano w technologii CMOS 0,5 mikrona, 3,3 V. Procesor będzie dostępny w systemach komputerowych HP w I półroczu 1996 r.

Hewlett-Packard rozpoczął dostawy procesorów PA-8000 dla partnerów z Precision Risc Organization (PRO). Zaprezentowany po raz pierwszy w marcu br. układ wyprodukowano w technologii CMOS 0,5 mikrona, 3,3 V. Procesor będzie dostępny w systemach komputerowych HP w I półroczu 1996 r.

W nowym układzie zastosowano wiele rozwiązań zwiększających jego ogólną wydajność, czego wynikiem jest wysoka średnia liczba instrukcji na cykl. U podstaw działania procesora leży koncepcja inteligentnego szeregowania instrukcji. Dzięki tej technologii PA-8000 może wykonywać instrukcje nie w kolejności. Procesor osiąga szczytową wydajność superskalarną poprzez wykonywanie instrukcji w miarę dostępności danych, niezależnie od podanej sekwencji operacji. Pozostałe elementy decydujące o inteligentnym wykonywaniu instrukcji, to duża liczba jednostek wykonywania rozkazów, zaawansowane przewidywanie rozgałęzień, możliwość spekulatywnego wykonywania instrukcji, zoptymalizowana organizacja pamięci podręcznej oraz superszybka magistrala wewnętrzna procesora.

W zastosowanej w PA-8000 koncepcji niesekwencyjnego wykonywania rozkazów, szeregowanie instrukcji odbywa się w sposób sprzętowy, a jednostki funkcjonalne wykorzystano w lepszy sposób. W jednym cyklu zegara procesor może przyjąć do czterech instrukcji, które trafiają do specjalnego bufora zmiany kolejności rozkazów o pojemności 56 instrukcji. W efekcie duża liczba jednostek funkcjonalnych jest stale zajęta, a konflikty zasobów są minimalizowane. Procesor analizuje 56 instrukcji i wybiera te cztery z nich, które mogą być w danym momencie wykonane. Dzięki takiej technologii uzyskano znaczny stopień równoległości wykonywania instrukcji na poziomie procesora.

PA-8000 jest procesorem w pełni 64-bitowy, co dotyczy zarówno prostego adresowania, jak i operacji zmiennoprzecinkowych oraz całkowitoliczbowych. Nowy układ jest zgodny z aplikacjami 32-bitowymi zarówno w przypadku adresowania prostego, jak i segmentowego. Procesor jest zgodny binarnie ze wszystkimi poprzednikami z tej rodziny. Według przedstawicieli HP, PA-8000 prawdopodobnie przekroczy barierę 700 transakcji na sekundę dla systemu jednoprocesorowego.


TOP 200