Nowy tryb certyfikacji

3 kwietnia 1995 roku Rada ds. Badań i Certyfikacji w Postanowieniu nr 10 opublikowała "Szczegółowy Tryb Certyfikacji Wyrobów", będący nową wykładnią przepisów dla wchodzącego w życie 1 maja 1995 r. obowiązku oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B".

3 kwietnia 1995 roku Rada ds. Badań i Certyfikacji w Postanowieniu nr 10 opublikowała "Szczegółowy Tryb Certyfikacji Wyrobów", będący nową wykładnią przepisów dla wchodzącego w życie 1 maja 1995 r. obowiązku oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B".

Za najważniejsze dla wszystkich zainteresowanych należy uznać ustanowienie okresu przejściowego w certyfikacji wyrobów do 31 grudnia br. W tym czasie dopuszcza się zgłaszanie produktów do certyfikacji i wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa z datą ważności od dnia zarejestrowania wniosku. Od 1 stycznia 1996 r. produkty będą mogły być wprowadzane na rynek dopiero po otrzymaniu certyfikatu, a PCBC zobowiązuje się podjąć stosowną decyzję w ciągu 3 miesięcy.

Podjęto także decyzję, że nie ma konieczności sprawdzania certyfikatów bezpieczeństwa przez Służby Celne przy sprowadzaniu urądzeń do Polski.

Szczegóły Postanowienia nr 10 są dostępne w Serwisie Informacyjnym PCBC 1(8).


TOP 200