Nowy system produktowy PZU dostarczy firma Guidewire

Spółka wybrała system amerykańskiej firmy Guidewire i wdroży go w ciągu trzech lat. Nowe rozwiązanie zastąpi system Insurer Asseco Poland, które także startowało w tym przetargu. Firma oferowała rozwiązanie IDIT izraelskiej firmy Sapiens, wchodzącej w skład Grupy Asseco.

System wybierano przez 12 miesięcy spośród wytypowanych 6 kandydatów. Proces wyboru dostawcy systemu IT był wieloetapowy i zakładał m.in.: przegląd i analizę rynku, tzw. fazę blueprint - zapoznanie oferentów z potrzebami PZU w zakresie funkcjonalności i możliwości zmian w systemie oraz obiektywną, czytelną, algorytmiczną ocenę ofert. Pod uwagę brano całościowe koszty wdrożenia i utrzymania systemu, jego funkcjonalność i technologię, oraz zdolność oferenta do prowadzenia wdrożeń tej skali. Przeprowadzono także wizyty referencyjne w towarzystwach ubezpieczeniowych użytkujących wybrane rozwiązanie. Do ścisłego finału weszły firmy Guidewire oraz Asseco z izraelskim systemem IDIT. Te dwie spółki wystartowały w przetargu.

Przy wdrożeniu systemu Guidewire będzie pracować 200 osób ze strony PZU reprezentujące działy biznesowe oraz informatyczne, przedstawiciele amerykańskiej firmy, partner Guidewire - Ernst&Young oraz firma Sollers. Wdrożenie ma być prowadzone etapami - każdy z nich ma kończyć się konkretnymi efektami. Zastosowane zostaną metodyki projektowe typu agile w czym będą pomagać specjaliści z Guidewire. PZU będzie pierwszym polskim klientem tej firmy.

PZU nie ujawniło wartości kontaktu, ale ze słów prezesa spółki Andrzeja Klesyka wynikało, że całkowity kosz utrzymania (TCO) przez pięć lat nie przekroczy 1 mld zł. Prezes podał natomiast, że koszty rozwoju systemu mają być niższe o 50% w stosunku do dotychczasowego, a utrzymanie ma kosztować mniej o 20%.

"Asseco pozostaje jednak naszym partnerem. Jest obecne w innych projektach, w tym wszystkich związanych z obecnym naszym systemem produktowym Insurer" - powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU. Firma będzie zapewne pomagać przy migracji do systemu Guidewire. Nowy system ma pozwolić na lepszą obsługę klientów i usprawnienie operacji w PZU. "Dzięki wdrożeniu możliwe będą m.in. ofertowanie klientów wedle ich potrzeb dzięki pełnemu obrazowi klienta i jego wymagań, zwiększenie elastyczności oferty poprzez nowe produkty oraz szybkie zmiany taryfowe, a także znaczne oszczędności w zakresie produkcji dokumentacji papierowej" - twierdzą przedstawiciele PZU.

Zdaniem PZU, funkcjonujący od 17 lat - i wdrożony jeszcze przez Prokom Software (dziś Asseco Poland) - produktowy system Insurer nie przystaje już do ambicji PZU i konkurencyjnego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Uniemożliwia szybką reakcję na zmiany na rynku, utrudnia efektywne zarządzanie relacjami z klientem, dalsze upraszczanie procesów, czy zmiany w produktach. "System osiągnął szczyt możliwości i bez jego zmiany PZU nie mógłby wykonać kolejnego kroku w kierunku nowoczesnej organizacji zorientowanej na potrzeby klienta" - twierdzą przedstawiciele ubezpieczyciela.

"Planowane wdrożenie to jedna z największych takich inicjatyw na naszym rynku w ostatnich latach. Aby skutecznie konkurować, PZU musi przejść transformację biznesowo-technologiczną. Inwestycja w technologie wykorzystujące nowoczesne rozwiązania IT to inwestycja w budowanie relacji z klientami, nowe, elastyczne produkty i wysokiej jakości usługi. Nowy system wesprze konkurencyjność PZU poprzez zwiększenie elastyczności i wyższą jakość danych o kliencie" - mówi Przemysław Henschke, członek zarządu PZU Życie, odpowiedzialny za IT w Grupie PZU. Plan wdrożenia systemu zakłada przeprowadzenie pilotażu w I połowie 2013 r. oraz stopniową migrację klientów i polis ubezpieczeniowych do nowego systemu do 2015 r. Andrzej Klesyk oczekuje, że w 2014 roku każda nowa polisa zostanie wystawiona już w nowym systemie.

Wymiana systemu Insurer będzie kolejnym etapem zmian w obszarze IT PZU w ostatnich latach. Przeobrażaniu uległ system likwidacji szkód, który uprościł i przyspieszył procesy, a także dał klientom możliwość internetowego śledzenia statusu sprawy. Nowoczesne systemy IT obsługują już procesy back-officeowe, m.in. elektroniczny obieg dokumentów i procesy gospodarki własnej. Wprowadzono także nowoczesny system obsługujący współpracę z agentami w PZU Życie.

"Nowy system produktowy Guidewire istotnie wesprze operacje w PZU. Będzie stanowił narzędzie on-line dla agenta i pracownika obsługi. Pozwoli na łatwe zmiany i dodawanie produktów. Będzie wspierał wielokanałowość w kontaktach PZU z klientem oraz automatyzował wiele procesów. Integracja z innymi systemami - systemem likwidacji szkód, hurtownią danych, systemem gospodarki własnej, systemem obiegu dokumentów - pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości nowego rozwiązania" - powiedział Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU Życie, odpowiedzialny za operacje w Grupie PZU.

System IT to kolejny po etap wdrażania nowej strategii PZU 2.0. "To wizja firmy mocno zorientowanej na klienta, efektywnej operacyjnie, znanej ze swoich kompetencji w zakresie inwestycji, oferującej nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. To także polska marka mocno obecna zagranicą wskutek ekspansji międzynarodowej" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie. "Zaprezentowana niedawno strategia PZU 2.0 akcentuje jedność Grupy jako organizacji, funkcjonującej według segmentów klientów i aktywne zarządzającej relacjami z nimi. Chcemy wykorzystywać nowoczesne technologie w służbie klientowi. Wdrożenie wielokanałowego, zintegrowanego modelu sprzedaży i obsługi, dążącego do pełnej automatyzacji procesów będzie możliwe właśnie dzięki nowemu systemowi informatycznemu" - podsumowuje Andrzej Klesyk.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200