Nowy system na nowy rynek

PZU Życie SA zakupił system Amarta, angielskiej firmy Sherwood International, który wykorzysta do obsługi III filaru ubezpieczeń społecznych. Wdrożenie potrwa do lutego 2000 r.

PZU Życie SA zakupił system Amarta, angielskiej firmy Sherwood International, który wykorzysta do obsługi III filaru ubezpieczeń społecznych. Wdrożenie potrwa do lutego 2000 r.

Softbank coraz silniej zamierza zaistnieć na rynku systemów do obsługi towarzystw ubezpieczeniowych. W ubiegłym tygodniu podpisał umowę z angielskim Sherwood International, na mocy której zlokalizuje i będzie wdrażał w Polsce system Amarta, przeznaczony dla firm ubezpieczeniowych, zajmujących się zarówno ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, jak i funduszami emerytalnymi. Jest to druga tego typu inicjatywa warszawskiej firmy.

Pierwszą było podpisanie umowy z BIG Bankiem Gdańskim SA i holenderskim Eureko BV, dotyczącej utworzenia spółki Besta, która miałaby zająć się świadczeniem usług administracyjnych, w tym informatycznych, na rzecz funduszy emerytalnych.

Silniej w ubezpieczenia

Kierownictwo Softbanku ocenia, że na rynku usług ubezpieczeniowych, zwłaszcza związanych z reformą systemu ubezpieczeniowego, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne. Decyzję o nawiązaniu współpracy z Sherwood podjęto zarówno ze względu na wysoką ocenę proponowanego rozwiązania, jak i z uwagi na powiązania kapitałowe obu firm z ICL.

Softbank zawarł równocześnie pierwszą umowę na wdrożenie Amarty. System zakupił PZU Życie SA, który będzie wykorzystywać go do obsługi III filaru ubezpieczeń społecznych. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na luty 2000 r. Jako platforma dla Amarty prawdopodobnie posłuży system operacyjny Unix oraz serwery Hewlett-Packard i Sequent. Szczegóły dotyczące architektury systemu nie są jeszcze znane.

Nauczyć się systemu

Na początkowym etapie wdrożenia specjaliści z Sherwood w porozumieniu z PZU określą założenia systemu i zdefiniują podstawowe procesy biznesowe. Na podstawie ich opisu powstanie zindywidualizowana wersja systemu Amarta. Po początkowym okresie poznawania metodologii tworzenia, dostosowywania i wdrażania systemu, Softbank całkowicie przejmie realizację projektu. Janusz Boczoń, dyrektor sprzedaży w Softbank SA, przyznaje, że wdrożenie rozwiązania Sherwooda będzie wyzwaniem dla firmy działającej dotychczas w Polsce głównie w sektorze bankowym.

PZU Życie SA obsługuje 16 mln klientów i jest największym towarzyst-wem ubezpieczeniem na polskim rynku. Decyzję o wdrożeniu podjęto ze względu na coraz silniejszą potrzebę sprawnej i nowoczesnej obsługi dużych baz danych oraz planowaną reformę systemu emerytalnego, która wiąże się z wprowadzeniem nowych produktów i koniecznością sprawniejszej obsługi klientów. W ubiegłym roku PZU Życie podpisał umowę na wdrożenie zintegrowanego, centralnego systemu wspomagającego zarządzanie. Jako dostawcę nowego systemu wybrano wówczas amerykańską firmę Computer Sciences Corporation.


TOP 200