Nowy system elektronicznego obiegu dokumentów na Politechnice Warszawskiej

Wydział Zarządzania jest pierwszym wydziałem Politechniki Warszawskiej, który korzysta z systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Nowy system elektronicznego obiegu dokumentów na Politechnice Warszawskiej

Wdrożenie rozwiązania bazującego na oprogramowaniu OfficeObjects Document Manager zostało zrealizowane przez zespół firmy . Uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów ma przynieść korzyści w postaci uporządkowania dokumentacji oraz usystematyzowania wiedzy o zawartości dokumentów papierowych i ich przemieszczaniu w strukturach uczelni. Projekt wdrożenia oprogramowania OfficeObjects Document Manager zakładał m.in. digitalizację dokumentów i zautomatyzowanie części procedur związanych z obsługą zamówień publicznych oraz obiegiem faktur. "Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów to kolejny krok do unowocześnienia i rozwoju naszego wydziału oraz duże ułatwienie dla pracowników administracyjnych i kadry naukowej. System pozwala na uporządkowanie wszystkich dokumentów wydziału, a jednocześnie daje naszym studentom możliwość uczestniczenia w praktycznym projekcie zarządczym" - mówi prof. Tadeusz Krupa, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Oprogramowanie jest dodatkowo rozwijane pod kątem specyficznych potrzeb Politechniki Wrocławskiej. W prace włączeni zostali studenci i dyplomaci warszawskiej uczelni. Docelowo z rozwiązania korzystać będzie niemal setka użytkowników, w tym pracownicy sekretariatu, działu administracyjno-technicznego i ekonomicznego. System ma być również wykorzystywany przez kierowników poszczególnych zakładów oraz w procesach dyplomowania i zarządzania jakością kształcenia. Dodatkowo Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej korzysta z oprogramowania linii OfficeObjects do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych.


TOP 200