Nowy system billingowy dla branży energetycznej

Wiele polskich zakładów energetycznych prowadzi billing dla dużych odbiorców i klientów indywidualnych w oddzielnych systemach informatycznych. Większość wykorzystuje platformę bazodanową Informix Dynamic Server. Niedawno bydgoska firma Informa przedstawiła system Energos Gold, umożliwiający połączenie danych o wszystkich klientach. Ponadto nowy system może korzystać z motorów bazodanowych nie tylko Informixa, lecz także Oracle.

Wiele polskich zakładów energetycznych prowadzi billing dla dużych odbiorców i klientów indywidualnych w oddzielnych systemach informatycznych. Większość wykorzystuje platformę bazodanową Informix Dynamic Server. Niedawno bydgoska firma Informa przedstawiła system Energos Gold, umożliwiający połączenie danych o wszystkich klientach. Ponadto nowy system może korzystać z motorów bazodanowych nie tylko Informixa, lecz także Oracle.

Zmiana technologii

Poprzednią wersję systemu Energos stworzono za pomocą narzędzi New Era Informixa. Niestety, amerykańska firma zrezyg-nowała z ich dalszego rozwoju. Toteż Informa stanęła przed trudnym wyborem technologii. "Uznaliśmy, że najbezpieczniejsze dla nas i klientów będzie uniezależnienie się zarówno od technologii bazodanowej, jak i narzędzi programistycznych" - tłumaczy Sebastian Jakubiak, kierownik projektu Energos w Informa sp. z o.o. w Bydgoszczy.

W poprzedniej wersji system Energos działał w modelu klient/serwer. W wersji Gold aplikacje klienckie New Era zastąpiono aplikacją Java z zachowaniem poprzednich schematów, natomiast procedury składowane Informixa zamieniono na programy w Oracle PL/SQL. Nowy klient został stworzony w taki sposób, aby logikę systemu można było łatwo przenieść na serwer aplikacyjny w formie servletów i komponentów Enterprise Java Beans. Informa stosuje serwer aplikacji WebLogic firmy Bea Systems.

Kluczowym elementem było przys-tosowanie aplikacji do współpracy z bazami Informix i Oracle. Ma to ułatwić klientom ewentualny proces migracji. "Dzięki temu projektowi wiele się nauczyliśmy. Zastanawiamy się nawet nad zaoferowaniem usług pomocy w migracji baz danych firmom spoza sektora energetycznego" - przekonuje Sebastian Jakubiak.

Nowe funkcje

W wersji Gold wprowadzono wiele zmian funkcjonalnych. Po pierwsze, w jednym systemie "widoczni" są wszyscy klienci. Wykonanie analizy czy raportu zbiorczego dla URE stało się znacznie prostsze. Raporty mogą być udostępniane przez Internet.

Nowością jest możliwość eksportowania danych w formacie XML. Gold umożliwia współpracę systemu billingowego z notatnikami inkasenckimi w trybie online i offline. Po podłączeniu do telefonu obsługującego GPRS, inkasenci nie będą musieli być w biurze, by uaktualnić bazę klientów lub modyfikować dane. Do systemu wprowadzono tzw. serwer uaktualnień, pozwalający na automatyczną dystrybucję określonej wersji oprogramowania klienckiego.

Zmienił się interfejs użytkownika. Nie występują już ograniczenia technologiczne aplikacji pisanych w poprzednich językach programowania - użytkownik może teraz otworzyć kilka okien jednocześnie i swobodnie przełączać się między nimi. Może też dowolnie dostosować elementy interfejsu do własnych upodobań.

Ponadto klienta Energos można w większym stopniu niż do tej pory zintegrować z aplikacjami Microsoft Office. Możliwe jest m.in. tworzenie korespondencji seryjnej, pobierającej dane o klientach wprost z systemu billingowego.


TOP 200