Nowy standard zazrządzania

Główni producenci branży komputerowej proponują nowe standardy zarządzania.

Główni producenci branży komputerowej proponują nowe standardy zarządzania.

BMC Software, Cisco Systems, Compaq, Intel oraz Microsoft zaproponowały w połowie lipca stworzenie nowych narzędzi oraz standardów internetowych wykorzystujących technologię Web, które umożliwiałyby administratorom wykorzystanie jakiejkolwiek przeglądarki WWW do zarządzania różnorodnymi systemami, sieciami i aplikacjami. Wysoki poziom integracji takich rozwiązań pozwoliłby zredukować koszty zarządzania oraz oszczędzić pracy administratorom systemów sieciowych. Wspólny projekt został ochrzczony nazwą Web-Based Enterprise Standards.

Firmy podjęły już pierwsze kroki w tej dziedzinie oczekując, że dołączą się do nich także inni producenci sprzętu, oprogramowania, firmy OEM oraz społeczność wykorzystująca w pracy technologie sieciowe. Pod koniec sierpnia br. do programu dołączyły też firmy: Computer Associates i Hewlett-Packard.

Potęga przeglądarki

Firmy biorące udział w tym programie zamierzają zintegrować istniejące już standardy: DMI (Desktop Management Interface) - dla stacji roboczych i serwerów; SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół zarządzania sieciami oraz HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - wykorzystywany w komunikacji poprzez Internet, w jedną architekturę, która mogłaby być zarządzana przy wykorzystaniu jakiejkolwiek przeglądarki internetowej.

"Wiele firm, które zainwestowały już ogromne sumy w systemy i urządzenia korzystające z SNMP i DMI, chciałoby obecnie także móc skorzystać z technologii internetowych. Oczekują więc oni stworzenia zoptymalizowanego interfejsu umożliwiającego współpracę oraz wymianę danych między różnymi systemami, łączącego technologie oparte na WWW i istniejących już standardach"- powiedział Jeffrey Case, prezes SNMP Research.

Porozumienie zawarte między wymienionymi wcześniej firmami kładzie podwaliny pod konstrukcję takiego interfejsu.

Składniki Web-Based Enterprise Standards

W obecnej fazie projektu firmy bazują na dostępnych standardach. Dane prezentowane mogą być w sposób uporządkowany lub nie uporządkowany na rozmaite sposoby: SNMP/UDP, HTML/HTTP i DMI/RPC, jak również zgodnie z nowymi technologiami, np. SNMP poprzez HTTP.

Ponadto firmy, które zawarły porozumienie, proponują także dwa nowe standardy sieciowe.

Pierwszym z nich jest HyperMedia Management Schema (HMMS) - model danych reprezentujący środowisko zarządzane przez administratora. Drugim jest nowy protokół komunikacyjny HyperMedia Management Protocol (HMMP) realizujący założenia modelu HMMS i działający za pośrednictwem popularnego HTTP.

Każdy z tych standardów musi być jednak zatwierdzony przez inny komitet normalizacyjny. W przypadku HMMP jest to Internet Engineering Task Forces (model ten zaprezentowany został już członkom komitetu i toczy się obecnie jego proces normalizacyjny). Za rozwój HMMS odpowiedzialny jest z kolei Desktop Management Task Force (DMTF), który określić ma także ostateczny "kształt" tego protokołu.

Nieodłączną częścią HMMS ma być także HyperMedia Object Manager, który odpowiedzialny będzie za grupowanie i zarządzanie informacjami przechowywanymi w formie obiektów. Informacje te pochodzić będą z wielu źródeł i generowane będą przez rozmaite protokoły i interfejsy sieciowe, takie jak SNMP czy DMI.

Stworzona będzie także przenośna implementacja (napisana w C++) menedżera HMOM, która ma być udostępniona za darmo.


TOP 200