Nowy standard dla programowania obiektowego

Użytkownicy obawiają się obiektowych baz danych ze względu na ich zbyt wielką złożoność i brak normalizacji. Być może ich obawy rozwieje wprowadzenie standardu opracowanego przez Object Database Management Group (ODMG). Normalizacja jest jednym ze sposobów promocji oprogramowania.

Użytkownicy obawiają się obiektowych baz danych ze względu na ich zbyt wielką złożoność i brak normalizacji. Być może ich obawy rozwieje wprowadzenie standardu opracowanego przez Object Database Management Group (ODMG). Normalizacja jest jednym ze sposobów promocji oprogramowania.

Producenci programów do projektowania obiektowych baz danych nie dopracowali się, jak dotąd, wspólnego standardu. Ostatnio, Servio Corp., Objectivity Inc. i Object Design Inc. doszli do porozumienia i planują wspólne opracowanie standardu ODMG, który będzie zawierał specyfikacje obiektowego języka zapytań i definicji obiektów oraz zapewni zgodność baz z językiem C++ i Smalltalk. Nie będzie to jeszcze pełna standaryzacja, ale w zakresie podstawowym, zgodność produktów będzie osiągnięta.

Program użytkowy zgodny ze standardem ODMG 93 będzie mógł być uruchamiany z inną obiektową bazą danych.

Jak dotąd, grupa skupiona wokół ODMG składała się tylko z producentów oprogramowania obiektowego baz danych, ale obecnie zgłosili swój akces również producenci baz , tacy jak Oracle Corp. i Sybase Inc.

Na początek zadbano o zgodność w zakresie dotychczas opracowanych produktów. Na przykład, część standardu ODMG 93 związana z językiem obiektowym zapytań, została oparta na rozwiązaniach O2 Technologies Inc.

ODMG 93 ma również konkurencję. Twórcy i producenci relacyjnych baz danych, tacy jak Oracle Corp. i Sybase Inc., starają się wprowadzić inny standard wywierając nacisk na ANSI (American National Standards Institute), w kierunku zatwierdzenia wersji SQL3, języka SQL wzbogaconego o elementy projektowania obiektowego, pozostawiając podstawy pochodzące od relacyjnych baz danych. Należy oczekiwać, że SQL3 będzie intensywnie propagowany, ze względu na potężnych protektorów. Nie bez znaczenia są też przyzwyczajenia użytkowników.

Analitycy przewidują, że prace nad SQL3 potrwają do 1996 roku. Mimo to, niektórzy producenci są gotowi poczekać, aż się pojawi.

Servio Corp., choć współuczestniczy w opracowaniu ODMG 93, z decyzjami chce się wstrzymać do czasu, aż znany będzie standard SQL3, gdyż firma nie będzie miała wystarczających środków, aby równolegle pracować z dwoma standardami.

Opracowywane standardy zmienią układ sił na rynku baz danych. Jak dotąd jedne produkty współpracują z językiem Smalltalk, a inne z C++. Zróżnicowanie będzie znacznie głębsze, gdy zostaną wprowadzone nowe standardy i pojawią się różnice prędkości, możliwości i ceny oprogramowania. Wtedy zaczną się prawdziwe wojny baz danych.

Jak testować

Użytkownicy obiektowych baz danych chcieliby mieć test, który pozwoliłby im porównać szybkość i inne cechy konkurujących ze sobą produktów. Na Uniwersytecie Wisconsin opracowano zestaw testów, którego wyniki budzą jednak kontrowersje.

Trzy, z sześciu największych firm produkujących oprogramowanie dla obiektowych baz danych, poddało swoje produkty próbie tego testu (Versant Object Technology, Ontos, Inc., Objectivity, Inc.).

Ciekawostką jest brak udziału w porównaniach, wiodącej firmy Object Design Inc. (ODI). Powodem tego jest fakt, że poprzednie testy nie wypadły dla jej produktu zbyt pomyślnie.

Obecnie, opracowano nowe testy dla pracy wielostanowiskowej, a wyniki porównań, spodziewane są w końcu lata (ODI oczywiście nie bierze udziału).


TOP 200