Nowy standard G.656 dla włókien optycznych

Zatwierdzony przez ITU-T standard G.656 określa wymagania stawiane dyspersyjnym włóknom światłowodowym nowej konstrukcji. Są one przeznaczone do bardziej ekonomicznego transportu informacji w szerokopasmowych sieciach optycznych realizowanych w technologiach z podziałem długości fali CWDM lub DWDM.

Kluczową cechą włókien zgodnych ze standardem G.656 jest wielkość współczynnika dyspersji chromatycznej w rdzeniu włókna, która winna mieścić się w przedziale 2-14 ps/nm*km dla sygnałów optycznych o rozszerzonym zakresie częstotliwości, sięgających długości fal od 1460 nm do 1625 nm. Zakres ten obejmuje trzy sąsiadujące ze sobą pasma optyczne włókna światłowodowego: pasmo S (Short Band), pasmo C (Conventional) oraz L (Long).

Cecha ta istotnie wyróżnia nowe włókno kwarcowe od dotychczas stosowanych włókien długodystansowych, dla których zmienność współczynnika dyspersji (1-10 ps/nm*km) definiowano jedynie w trzecim oknie optycznym C światłowodu – o długościach fal od 1530 nm do 1565 nm. Ta charakterystyczna cecha nowych włókien pozwala kontrolować przebieg współczynnika dyspersji w szerokim zakresie częstotliwości, a tym samym uzyskiwać w rdzeniu spektrum fal optycznych zdatne do gigabitowych transmisji informacji w technologiach zwielokrotnienia falowego WDM.

Włókna klasy G.656 pozwalają operatorom instalować szerokopasmowe platformy optyczne rzadkiego zwielokrotnienia falowego CWDM (Coarse WDM) dla sieci metropolitalnych oraz wdrażać platformy gęstego zwielokrotnienia DWDM (Dense WDM) o bardzo dużej pojemności – niezbędne w długodystansowych łączach optycznych. W jednym włóknie światłowodowym G.656 można łatwo ulokować co najmniej 40 falowych kanałów optycznych (a zwykle znacznie więcej) – bez potrzeby instalowania specjalizowanych układów kompensacji chromatycznej na całej trasie transportu sygnałów. Dzięki temu tworzenie sieci optycznych staje się prostsze, redukuje koszty instalacyjne do minimum oraz nie wymaga specjalistycznego sprzętu do korygowania parametrów dyspersyjnych toru.

Zatwierdzona niedawno przez ITU-T specyfikacja G.656 zawiera szczegółowe parametry fizyczne, geometryczne, mechaniczne oraz charakterystyki transmisyjne nowych jednomodowych włókien optycznych. Są one ujęte w następujących rekomendacjach ITU:

- wg G.652 – dla jednomodowych włókien (SM) oraz kabli optycznych;

- wg G.653 – dla włókien SM z przesuniętą dyspersją (DS) oraz kabli optycznych;

- wg G.654 – dla włókien SM z przesuniętym odcięciem (cut-off) i kabli;

- wg G.655 – dla włókien SM z niezerową (NZ) i przesuniętą (DS) dyspersją oraz kabli wykonanych z tych włókien.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200