Nowy sposób dostępu do sieci

3Com zaprezentował koncentrator dostępowy AccessBuilder 7000.

3Com zaprezentował koncentrator dostępowy AccessBuilder 7000.

3Com wprowadził na rynek nowy koncentrator dostępowy AccessBuilder 7000. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych produktów 3Com umożliwiających budowanie bezpiecznych, odpornych na wewnętrzne uszkodzenia sieci intranet oraz sieci ze zdalnym dostępem.

Nowe urządzenie wchodzi w skład rodziny produktów zdalnego dostępu firmy 3Com obejmującej m.in: serwery zdalnego dostępu AccessBuilder 2000 i 4000, koncentrator dostępowy dla sieci rozległych AccessBuilder 8000 oraz routery dostępowe ISDN dla małych biur AccessBuilder Remote Office 500 i 600.

AccessBuilder 7000 posiada wiele nowych cech, które są już dostępne dla użytkowników urządzeń AccessBuilder Remote Office 500 i 600, o ile skorzystają oni z możliwości darmowego uaktualnienia oprogramowania do wersji 5.0.

Najważniejsze z nowych cech to: możliwość filtrowania pakietów IP/IPX (w ramach zapory firewall), pozwalająca wybierać określone rodzaje protokołów internetowych, które będą mogły być przesyłane przez urządzenie, oraz automatyczna konfiguracja protokołu PPP (Point-to-Point Protocol) przy nawiązywaniu połączenia zarówno ze standardowymi urządzeniami dostępowymi, jak i urządzeniami opartymi na technologii ISDN-owej 3Com - Fast Connect.

AccessBuilder 7000 zapewnia realizację łączności szerokopasmowej z wykorzystaniem kombinacji połączeń analogowych, połączeń BRI (Basic Rate Interface) i PRI (Primary Rate Interface) sieci ISDN oraz linii dzierżawionych. Urządzenie umożliwia jednoczesne korzystanie z maksymalnie 112 linii oferujących przepustowość rzędu 64 Kbps każda. Dlatego też pełni funkcję koncentratora dla centrali firmy obsługującej zdalne linie dostępowe.

AccessBuilder 7000 oraz urządzenia z rodziny AccessBuilder Remote Office mogą być zarządzane zarówno lokalnie, jak i zdalnie, poprzez system, oparty na protokole SNMP. W ten sposób można wykonywać wiele ważnych funkcji, m.in. zbierać dane statystyczne, konfigurować urządzenia oraz automatycznie aktualizować ich zawarte w pamięci typu flash.

AccessBuilder 7000 wyposażony został ponadto w rozbudowane możliwości zabezpieczania sieci, np. sprawdzanie adresów Ethernet, szyfrowanie przesyłanych danych, identyfikację linii rozmówcy (CLI - Caller Line Identification) oraz obsługę Security Dynamics ACE/Server. AccessBuilder 7000 W rozwiązaniach międzysieciowych LAN-to-LAN bazujących na urządzeniach 3Com umożliwia on także realizację usług, takich jak: optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych, kompresja danych oraz maskowanie IP (spoofing).

AccessBuilder 7000 wyposażony jest w 16 gniazd systemowych, które mogą być obsadzone czterema różnymi modułami interfejsów sieciowych. Każdy z nich wyposażony jest we własny procesor routingu, co dodatkowo podnosi wydajność całego urządzenia.

Pierwszym z dostępnych modułów jest interfejs PRI/BRI umożliwiający "inteligentne" routowanie połączeń oraz zapewniający przesyłanie danych do innych modułów systemu danych z prędkością 64 Kbps przez maksymalnie 60 kanałów magistrali AccessBuildera 7000.

Kolejnym modułem jest zintegrowany most/router PRI/BRI umożliwiający realizację routingu protokołów IP i IPX przy połączeniach ISDN oraz WAN. Moduł ten zapewnia możliwość łączenia na żądanie pozwalającego na wykorzystanie większej szerokości pasma, sprzętową kompresję danych 4:1 oraz realizację spoofingu.

Pozostałe dwa moduły to: karta terminala PRI/BRI, obsługująca cztery kanały ISDN o szybkości 64 Kbps, jak również transmisje asynchroniczne do 115,2 Kbps, oraz Triple Modem Module - karta zawierająca trzy modemy zgodne ze standardem V.32.


TOP 200