Nowy słownik SIGMA NOT

A słów i skrótów wciąż przyrasta (lawinowo)

A słów i skrótów wciąż przyrasta (lawinowo)

FSO i FSM to nie tylko akronimy polskich producentów samochodów osobowych, tak jak LA jest nie tylko popularnym w Ameryce skrótem "przedmieścia Hollywoodu", czyli Los Angeles. Można się o tym przekonać, biorąc do ręki Słownik skrótów angielskich stosowanych w elektronice, informatyce i telekomunikacji. Znajdziemy tam następujące rozszyfrowanie: FSO - full scale output (sygnał wyjściowy na pełną skalę); FSM - field strength meter (miernik natężenia pola), finite- state machine (automat o skończonej liczbie stanów) lub frequency shift modulation (modulacja z przesuwem częstotliwości).

Przy LA zapisano aż pięć znaczeń: lag angle (kąt odchylenia), lever amplifier (wzmacniacz poziomu), line adapter (adapter linii, łącza), logic analyser (analizator stanów logicznych) i logic array (matryca logiczna).

Język angielski jest nie tylko najpowszechniejszym i najobszerniejszym w dziejach językiem komunikowania się mieszkańców naszego globu. Do tego wzbogaca się on jeszcze nieustannie w bardzo szybkim tempie. Każdego dnia przybywa mu przeszło 100 nowych słów, które powstają na różnych kontynentach. Szczególnie raptownie rozwija się słownictwo wszystkich dziedzin nauki i techniki, a najgwałtowniej - informatyczne. Bowiem bez względu na wstrząsy i perturbacje polityczne - coraz głębiej wchodzimy w erę informacji. Wymogi tego etapu to przede wszystkim szybkość, dokładność i zwięzłość komunikowania i tu język anglo-amerykański (wraz z jego tradycją stosowania skrótów) jest bezkonkurencyjny.

A skrótów jest i mnoży się tyle, że sami Amerykanie i Anglicy nie zawsze łatwo poruszają się w ich gąszczu. Cóż dopiero mówić o cudzoziemcach. Dla ilustracji jeszcze jeden przykład. PC to nie tylko aklimatyzujący się już niemal we wszystkich językach (z węgierskim włącznie) pecet. Słownik podaje jeszcze siedemnaście innych znaczeń, w tym m.in.: parameter checkout (kontrola parametrów), parity check (sprawdzenie parzystości), phase control (sterowanie fazą), photocell (fotokomórka), point contact (dioda ostrzowa), power circuit (obwód mocy), printed circuit (obwód drukowany), process controller (sterownik procesu), program counter (licznik rozkazów), programmable controller (sterownik programowalny), pulsating current (prąd pulsujący), pulse code (kod impulsowy) i pulse controller (sterownik impulsów).

Każda publikacja zbioru skrótów informatycznych to kolejny przewodnik po terenie, którego końca nie widać. Słownik SIGMA NOT jest najnowszym i najobszerniejszym z dotychczas wydanych w Polsce. Podaje ok. 10 tys. haseł określających terminy techniczne oraz nazwy instytucji i firm związanych z informatyką. Dla przykładu - Wielki Słownik Angielsko-Polski Stanisławskiego ma w swoim suplemencie skrótów ok. 1400 haseł ze wszystkich dziedzin.

Największy z wydanych u nas angielsko-polskich leksykonów informatycznych (Słownik Andrzeja Marciniaka i Michała Jankowskiego - PWN) podaje 22 355 (wyliczonych komputerowo) haseł. Ale opublikowany on został w 1991 r., a prace nad nim trwały kilka lat. Jednym słowem brakuje mu terminów, które wzbogaciły słownictwo informatyczne w ciągu ostatniego czterolecia.

Stąd właśnie powodzenie, z jakim spotyka się każda nowa pozycja leksykograficzna w tej dziedzinie (oczywiście pod warunkiem, że jest rozprowadzana w środowiskach, które jej potrzebują). Tak było z Leksykonem angielskiej terminologii komputerowej Andrzeja Heyduka (Aspro Reklama, Wrocław 1991) i tak jest z pierwszym zeszytem Glossarium komputerowego Andrzeja Dyżewskiego i Cezarego Pochrybniaka (ComputerWorld -Help, Warszawa 1993).

Wszystkie te publikacje powinny być przedmiotem codziennych prac ich autorów, wzbogacających swe dzieła i dziełka o nowe pojęcia i terminy. I tak - już w momencie ukazania się kolejnego wydania - będzie ono spóźnione w stosunku do komputerowego state-of-the-art (najnowszego stanu w danej dziedzinie). Taka jest bowiem uroda informatyki, że publikacje drukowane nie mogą nadążyć za tempem jej rozwoju. Tym niemniej każda nowa, dobrze przygotowana publikacja będzie witana z zadowoleniem, tak, jak jest to udziałem Słownika skrótów angielskich. Tego rodzaju pozycji i ich rozszerzeń jest ciągle za mało.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200