Nowy rządowy informatyk

Leszek Burzyński (ur. 1953 r.), były wojewoda leszczyński, został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obejmie wakat po Krzysztofie Ladze.

Leszek Burzyński (ur. 1953 r.), były wojewoda leszczyński, został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obejmie wakat po Krzysztofie Ladze.

Nowy wiceminister ma odpowiadać za pracę Departamentu Rejestrów Państwowych, Łączności i Informatyki, Departamentu Spraw Obywatelskich i Centralnego Zarządu Służby Zdrowia. Jednocześnie będzie pełnił obowiązki przewodniczącego Rady ds. Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów.