Nowy ruter dostępowy Lucenta

Firma Lucent Technologies wprowadziła na rynek kolejny wielousługowy ruter Access Point 1500.

Firma Lucent Technologies wprowadziła na rynek kolejny wielousługowy ruter Access Point 1500.

Urządzenie, przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług, ma przyspieszyć wdrażanie usług IP oferowanych klientom biznesowym. Zakres dostarczanych przez produkt usług obejmuje duży zakres aplikacji: od przekazu trafiku internetowego i zaawansowanych usług IP po tworzenie wirtualnych sieci prywatnych VPN/IP i bezpieczny dostęp do sieci (firewall), łącznie z zarządzaniem pasma.

Zobacz również:

Szybkość przekazywania ruchu IP przez ruter to 700 Mb/s, natomiast szybkość szyfrowania 3DES - 155 Mb/s. Zintegrowane trasowanie, oparte na kolejkowaniu CBQ, umożliwia elastyczne przydzielanie poziomów jakości QoS jednocześnie dla wielu użytkowników i aplikacji. Skalowalność urządzenia zapewnia możliwość rozbudowy rutera do obsługi 1000-5000 tuneli zdalnego dostępu w sieci VPN.

Rodzina produktów Access Point obejmuje również oprogramowanie Access Point QVPN Builder, stanowiące scentralizowany system zarządzania strategią bezpieczeństwa łącznie z zaporami ogniowymi, a także z możliwością konfigurowania sieci VPN. Przewidywana cena rutera wynosi od 12 000 do 55 000 USD.


TOP 200