Nowy rok ComputerLandu

Telekomunikacja Polska podpisała z ComputerLand umowę o wartości 66 mln zł na wdrożenie systemu GeoMarketing.CL. Rozwiązanie to ma pomóc operatorowi różnicować ofertę dla klientów w zależności od regionu Polski, w którym oni mieszkają. Nowe rozwiązanie ma współpracować z innymi systemami TP, w tym hurtownią danych i CRM.

Telekomunikacja Polska podpisała z ComputerLand umowę o wartości 66 mln zł na wdrożenie systemu GeoMarketing.CL. Rozwiązanie to ma pomóc operatorowi różnicować ofertę dla klientów w zależności od regionu Polski, w którym oni mieszkają. Nowe rozwiązanie ma współpracować z innymi systemami TP, w tym hurtownią danych i CRM.

Pakiet GeoMarketing.CL ma zbierać informacje o podaży i popycie na usługi operatora w zależności od miejsca zamieszkania jego klientów. Będzie także agregował te dane, np. z danymi statystycznymi czy demograficznymi. W efekcie ma to wspomóc proces podejmowania decyzji co do inwestycji w rozwój infrastruktury. Może także pozwolić na zmniejszenie wskaźnika rezygnacji klientów (tzw. churn). W roku 2003 system GeoMarketing.CL został uruchomiony w regionie warszawskim. Projekt ma się zakończyć w 2005 r.

To kolejna znacząca umowa ComputerLandu z Telekomunikacją Polską. W 2002 r. operator ten podpisał kontrakt na ok. 200 mln zł na wdrożenie systemu paszportyzacji PasTel warszawskiego integratora. Firma - jako podwykonawca Schlumberg Sema - wdraża w TP system Oracle Financials za ok. 100 mln zł.

Niewykluczone że ComputerLand otrzyma wkrótce kolejny znaczący kontrakt na wdrożenie systemu GIS. Polskie Sieci Elektroenergetyczne także zamierzają wdrożyć system informacji przestrzennej. Wartość tego projektu jest szacowana na ok. 70 mln zł.

Niedawno ComputerLand podpisał także z HP Polska umowę o wartości 15 mln zł związaną z wdrożeniem w Lukas Banku systemu Profile firmy Sanchez Computer. Na przełomie 2003 i 2004 r. CL zakończył wdrożenie w Banku Ochrony Środowiska systemu Spectrum firmy Financial Software Systems (FSS). Został on uruchomiony na platformie Windows 2000 i SQL Server 2000. Na mocy zawartej umowy ComputerLand będzie też przez rok serwisował wdrożone rozwiązanie.

Spectrum ma przede wszystkim usprawnić pracę Departamentu Skarbu w BOŚ, m.in. w zakresie obsługi operacji pieniężnych, obrotu walutami i obligacjami. Rozwiązanie to jest wyposażone w moduł kontroli ryzyka. Wdrożenie w Banku Ochrony Środowiska jest pierwszym wspólnym projektem ComputerLandu i amerykańskiej FSS. Wartość projektu wynosi 4,3 mln zł.

ComputerLand zakończył także projekt wdrożenia systemu billingowego ZBYT-2000 w Zakładzie Głównym Grupy Energetycznej ENEA w Poznaniu. W ramach projektu dokonano konwersji z pięciu różnych systemów billingowych we wszystkich rejonach energetycznych ENEA. Wdrożenie systemu ZBYT-2000 jest częścią projektu budowy Zintegrowanego Systemu Informacyjnego realizowanego przez ComputerLand dla ENEA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200