Nowy przewodniczący Rady Telekomunikacji

Na wniosek złożony przez prezesa URTiP Witolda Grabosia, przewodniczącym Rady Telekomunikacji – organu doradczego przy urzędzie - został Krzysztof Kwiecień.

Rada Telekomunikacji to organ opiniodawczo-doradczy Prezesa URTiP w kwestiach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościami i spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Rada opiniuje w sprawach wniesionych przez Ministra Infrastruktury oraz przez Prezesa URTiP. Rada, z własnej inicjatywy, może także przedstawiać opinie w większości spraw należących do zadań Prezesa URTiP.

Nowy przewodniczący planuje zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Telekomunikacji na początku października br. W pierwszej kolejności Rada zajmie się analizą stanu prac nad uwolnieniem rynku międzynarodowych połączeń telefonicznych, oraz przygotowaniem URTiP do przeprowadzania kontroli urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Zobacz również:

  • Platforma Azure Purview ma nową nazwę

Krzysztof Kwiecień od jest jednym z 15 członków Rady Telekomunikacji, a od 14 sierpnia 2002 r. jej Przewodniczącym. Pracował w stacjach radiowych i telewizyjnych w Państwowej Inspekcji Radiowej oraz w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (ostatnie dwa i pół roku na stanowisku Prezesa). Był także członkiem zespołu opracowującego ustawę – Prawo telekomunikacyjne. Obecnie prowadzi również niezależną działalność doradczą w dziedzinie telekomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej, a także jest członkiem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200