Nowy prezes HP

Z dużym zaskoczeniem odebrany został wybór p. Carleton Fioriny, dotychczasowego prezesa Global Services Provider Business, największego odziału koncernu Lucent Technologies, na stanowisko prezesa firmy Hewlett-Packard (President and CEO). Powszechnie oczekiwano, że następcą Lewisa Platta, założyciela i dotychczasowego prezesa HP, będzie Ann Livemore, kierująca działem Enterprise Computing w HP, obecna w tej firmie od 17 lat. Dokonany wybór przeczy bowiem oficjalnej polityce kładzenia nacisku na awansowanie wewnątrz firmy.

Z dużym zaskoczeniem odebrany został wybór p. Carleton Fioriny, dotychczasowego prezesa Global Services Provider Business, największego odziału koncernu Lucent Technologies, na stanowisko prezesa firmy Hewlett-Packard (President and CEO). Powszechnie oczekiwano, że następcą Lewisa Platta, założyciela i dotychczasowego prezesa HP, będzie Ann Livemore, kierująca działem Enterprise Computing w HP, obecna w tej firmie od 17 lat. Dokonany wybór przeczy bowiem oficjalnej polityce kładzenia nacisku na awansowanie wewnątrz firmy.

Carleton Fiorina tym samym będzie pierwszą w historii kobietą kierującą firmą o tak dużych obrotach jak HP (ok. 40 mld. USD w ub.r.).

Nominacja została pozytywnie odebrana na giełdzie Wall Street, co znalazło swój wyraz w kilkuprocentowym wzroście akcji HP.


TOP 200