Nowy prezes AMD przyszedł z Motoroli

Hector de J. Riuz został nowym prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych w AMD, wypełpniając vacat po Atiqu Raza. Będzie on bezpośrednio podlegać J. W. Sandersowi III, przewodniczącemu rady nadzorczej i ...

Hector de J. Riuz został nowym prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych w AMD, wypełpniając vacat po Atiqu Raza. Będzie on bezpośrednio podlegać J. W. Sandersowi III, przewodniczącemu rady nadzorczej i dyrektorowi wykonawczemu firmy.

J. Ruiz przeszedł do AMD z Motoroli, gdzie był prezesem działu produktów półprzewodnikowych i był odpowiedzialny za globalne działania firmy na tym rynku. W Motoroli pracował od roku 1977 i w ciągu 22-letniej kariery stopniowo obejmował coraz wyższe stanowiska. Pod jego nadzorem Motorola wdrożyła m.in. nową technologię produkcji półprzewodników, zastępując połączenia aluminiowe wydajniejszymi, miedzianymi.


TOP 200