Nowy model zabezpieczeń danych Pervasive Software

Pervasive Software wprowadziła nowe rozwiązania zapewniające lepsze zabezpieczenia danych biznesowych. Nowe rozwiązania zastosowano w istniejących programach Pervasive SQL V8 Security, DataExchange v 2.5 oraz w nowym programie AuditMaster.

Rozwiązania te zapewniają zabezpieczenie kluczowych danych, gwarantując w szczególności integralność, wiarygodność i dostępność danych przez cały czas ich istnienia.

- Integralność danych (Data Integrity)

Jedną z funkcji Pervasive SQL jest implementacja zintegrowanego modelu zabezpieczania danych, używanego we wszystkich metodach dostępu do danych. Model ten umożliwia zaawansowaną kontrolę dostępu do danych a także zarządzanie kontrolą dostępu do danych z poziomu bazy danych. Nowa wersja bazy danych umożliwia również kodowanie danych podczas ich transmisji oraz archiwowania.

Zobacz również:

  • Rząd przyjął projekt o ułatwieniach w budowie szerokopasmowego internetu

- Dostępność danych (Data Availability)

Pervasive DataExchange umożliwia replikację baz danych i ich synchronizację w czasie rzeczywistym do jednej lub wielu rezerwowych baz danych.

- Wiarygodność danych (Data Accountability)

AuditMaster - nowy program w rodzinie programów Pervasive służących do zabezpieczania i ochrony baz danych - umożliwia przeprowadzanie tak zwanych inteligentnych transakcji oraz proaktywną ochronę dostępu do danych.

Monitoruje on i rejestruje wszystkie zmiany i czynności wykonywane w aplikacjach wykorzystujących bazę danych Pervasive.SQL. W tym celu stosuje tak zwaną pogłębioną rejestrację, specjalne techniki zapisywania wykonanych operacji oraz nowe sposoby powiadamiania. Nie wymaga to tworzenia nowych aplikacji bądź reimplementacji aplikacji już istniejących.

Moduł rejestruje: kto (nazwę użytkownika), co (kod poszczególnych operacji), kiedy (rejestracja czasu), gdzie (nazwa oraz numer IP używanego komputera) oraz jak (database engine) zmienił bądź wprowadził do bazy danych.

Na AuditMaster składają się trzy moduły:

• Log event handler - rejestrujący operacje wykonywane w ramach bazy danych

• Log database - zapisujący wszystkie informacje w formie wewnętrznej bazy danych posiadającej funkcję wyszukiwania

• Log viewer - umożliwiający wyszukiwanie specyficznej informacji w plikach archiwalnych oraz opracowywanie proaktywnego systemu ostrzegania, który powiadamia o możliwości wystąpienia określonych rodzajów zdarzeń

Technologia wykorzystywana w Pervasive AuditMaster zakupiona została od kanadyjskiej firmy ThinkNet.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200