Nowy kiosk z gazetami

Serwis gazety.pl zaoferuje częściowo odpłatny dostęp do aktualnych wydań czasopism w Internecie.

Serwis gazety.pl zaoferuje częściowo odpłatny dostęp do aktualnych wydań czasopism w Internecie.

Serwis www.gazety.pl ma umożliwić użytkownikom Internetu dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kilku tytułów prasowych, m.in. Gazety Bankowej oraz Prawa i Gospodarki. Firma nie zamierza jednak ograniczać się wyłącznie do czasopism o tematyce gospodarczej. W serwisie dostępne są również czasopisma sportowe, motoryzacyjne i informatyczne. "Chcemy, by w serwisie było jak najwięcej różnorodnych gazet. Prowadzimy rozmowy dotyczące współpracy z kolejnymi wydawnictwami. Będą to raczej miesięczniki i tygodniki" - mówi Tomasz Sucheta z firmy Seonet, odpowiedzialny za prowadzenie serwisu.

Zasilanie konta

Pewna część materiałów zawartych w serwisie jest udostępniana bezpłatnie, ale uzyskanie pełnego dostępu do artykułów wszystkich współpracujących z serwisem wydawnictw wymaga uiszczenia opłaty z góry. Po przelaniu odpowiedniej kwoty na rachunek firmy prowadzącej serwis, otwiera- ne jest konto dla użytkownika z indywidualnym kodem dostępu. Na razie firma nie oferuje możliwości wnoszenia opłat z wykorzystaniem kart kredytowych.

Każdemu nowo założonemu kontu przydzielany jest kredyt odpowiadający wysokości wpłaconych przez użytkow-nika środków. Jego wysokość zmniejsza się z każdym przeczytanym artykułem - aż do jego całkowitego wyczerpania.

Istnieje również możliwość zamówienia dostępu ekspresowego, który uaktywniany jest w ciągu kilku minut od chwili złożenia zlecenia. Opcja ta jest jednak znacznie droższa.

Opłaty pobierane są na bieżą- co. Użytkownik ma równocześnie ciągły dostęp do stanu swojego kon- ta oraz statystyk, czytanych wcześ- niej artykułów oraz statusu złożo- nych zamówień. Analogiczna funkcja oferowana jest również wydawnictwom współpracującym z serwisem gazety.pl. Każdemu z nich udostępniany jest interfejs umożliwiający analizę pracy serwisu, uzyskanie informacji dotyczących statystyk czytanych artykułów itp. Jest to o tyle istotne, że wydawnictwa otrzymują prowizję od każdego przeczytanego artykułu będącego ich własnością, a także reklam zamieszczanych w powiązaniu z ich artykułami.

Artykuł, za którego przeczytanie użytkownik już raz zapłacił, jest dos- tępny dla niego przez kolejnych 7 lub 14 dni (zależnie od rodzaju czasopis-ma). Próba dostępu do niego po upływie tego terminu powoduje ponowne naliczenie opłaty.

Magazyn artykułów

Sprawne działanie serwisu możliwe jest dzięki stworzonemu od podstaw oprogramowaniu. Ma ono budowę modularną z jądrem, które stanowi aplikacja odpowiedzialna za tworzenie bazy klientów i koordynację pracy modułów. Moduły obsługują płatności na potrzeby klientów i wydawnictw, wyszukiwanie i wyświetlanie wydań, statystyki oraz tworzenie informacji dla czytelników i wydawnictw. Dzięki modułowi rozliczeniowemu automatyzowane są rozliczenia z wydawnictwami, a moduł prenumerat umożliwia im opracowanie listy prenumeratorów i zarządzanie informacjami o prenumeratorach wersji elektronicznej czasopism. Kolejne moduły pozwalają udostępniać promocyjne kody dostępu, zarządzać wyświetleniami reklam banerowych oraz dołączać wyszukiwarkę serwisu gazety.pl do witryn WWW czasopism.

"Ostatnim modułem jest magazyn, czyli moduł pozwalający na szybką obróbkę i gromadzenie materiałów przesyłanych przez czasopisma i publikację w postaci HTML. Właśnie ten moduł sprawił nam najwięcej trudności" - mówi Tomasz Sucheta. Moduł ten składa się faktycznie z wielu baz danych, które pozwalają na wprowadzanie tekstów i grafik za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umożliwia to również aktualizowanie wydań samodzielnie przez redakcje. Chociaż zajmuje więcej czasu niż przesyłanie danych, zapewnia większą kontrolę wydawnictwa nad wyglądem artykułów wyświetlanych w serwisie.

Opór wydawnictw

Magazyn umożliwia bezpośrednie importowanie tekstów artykułów, pod warunkiem że zostaną one wyposażone przez redakcje w stosowne znaczniki XML. Aby zautomatyzować proces dostarczania tekstów w takiej postaci, konieczne jest, by wydawnictwa zainstalowały w swoich aplikacjach DTP odpowiednie makra. "Na razie jednak wydawnictwa niechętnie podchodzą do tego typu rozwiązań" - mówi Tomasz Sucheta. Dlatego zaledwie trzy czasopisma w serwisie gazety.pl dostarczane są w taki właśnie sposób. Do przesyłania plików wykorzystywany jest serwer FTP.

Większość czasopism trafia do autorów serwisu w różnych formatach, najczęściej w formie plików .PDF. Ich przetwarzanie nie odbywa się w pełni automatycznie, tak jak w przypadku dokumentów XML. Automatycznie kopiowane są z nich teksty i grafika, które są przenoszone do magazynu. Dopiero potem wybierane są odpowiednie style i szablony, dokonuje się pozycjonowanie tabel i grafik. Przed ostateczną publikacją w Internecie wszystkie materiały są sprawdzane pod względem ich prezentacji.

Szybkie wyszukiwanie

Serwis stworzył również na własne potrzeby motor wyszukiwania. "Oprócz zwykłego wyszukiwania tekstowego, search engine dla zasobów prasowych musi obsługiwać szybkie wyszukiwanie według określonych Çkluczy podstawowychČ, np. według przedziałów czasowych, tytułów czasopism, działów, autorów czy przeszukiwanie jedynie tytułów, ich wstępów itp." - opowiada Tomasz Sucheta.


TOP 200