Nowy inkubator rozpoczyna działalność

Net Investment SA chce inwestować w projekty oparte na zasadach starej gospodarki, wykorzystujące Internet jako medium lub kanał dystrybucyjny.

Net Investment SA chce inwestować w projekty oparte na zasadach starej gospodarki, wykorzystujące Internet jako medium lub kanał dystrybucyjny.

Celem Net Investment jest pomoc w tworzeniu nowych firm zamierzających działać w branży Technologia Media Telekomunikacja (TMT), wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie informatyczne. Prezesem Net Investment został Arkadiusz Kuich - współzałożyciel i do niedawna prezes Internet Idea SA, spółki będącej właścicielem trzeciego polskiego portalu www.YoYo.pl.

Net Investment w swojej strategii chce skoncentrować się na projektach spełniających cztery wymogi. Zdaniem założycieli firmy najważniejszym jest oryginalność projektu - co najmniej na skalę Polski, z potencjalną możliwością ekspansji globalnej. Kolejne ważne elementy to realność biznesu wyrażona wiarygodnym planem rozwoju firmy z maksymalną szansą odniesienia sukcesu i partnerstwo merytoryczne lub technologiczne zdobywane już na wczesnym etapie rozwoju. Nie mniej ważną kwestią jest ocena szansy wyjścia z inwestycji przez znalezienie inwestora strategicznego. Jak podkreślają twórcy inkubatora, Internet ma być przede wszystkim medium umożliwiającym dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

W tworzonych spółkach Net Investment ma być większościowym udziałowcem. W zamian za to zapewnia znajomość branży TMT, może w swojej siedzibie udostępnić biurko i komputer, przygotowuje biznesplan, buduje strukturę organizacyjną, wdraża system obiegu dokumentów, znajduje partnerów, a nawet zapewnia kapitał. Po okresie inkubacji, który trwa od 9 do 12 miesięcy, wprowadzany będzie do spółki inwestor strategiczny.

W chwili obecnej trzy projekty są już na etapie realizacji, kolejne siedem pomysłów przechodzi proces weryfikacji. Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu do wstępnej weryfikacji mogą znaleźć na stronie www.NISA.pl specjalny formularz, zawierający pytania pozwalające szybko określić idee projektu. Jeśli pomysł okaże się ciekawy, to rozpoczyna się proces decyzyjny, trwający zwykle do 4 tygodni. Po tym czasie wiadomo, czy Net Investment widzi szansę na dynamiczny rozwój pomysłu i jest zainteresowane pomocą lub inwestycją w przedsięwzięcie.

Obecnie Net Investment prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi podniesieniem kapitału założycielskiego. Wprawdzie inwestycja w inkubator działający w branży TMT może się wydawać w dzisiejszych czasach niepewna, jednak zdaniem twórców inkubatora rozsądne założenia strategiczne, rozłożenie ryzyka na wiele projektów oraz optymalnie niskie koszty utrzymania dają inwestorom realną nadzieję na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200