Nowy gracz na rynku call center

Systemy Komputerowe Główka SA wydzieliła ze swojej struktury spółkę Recitel. Kontynuuje ona działalność firmy w zakresie wdrożeń systemów call center i budowy centrów wiedzy.

Zarząd firmy Systemy Komputerowe - Główka SA - poinformował o wydzieleniu ze struktury spółki zależnej Recitel. Nowy podmiot będzie kontynuował działalność firmy w zakresie rozwiązań call center. Recitel sp. z o.o. wdraża systemy wspomagające obsługę klientów w działach sprzedaży, marketingu czy windykacji. Spółka wdraża także rozwiązania pozwalające na budowę intra/internetowych centrów wiedzy i oferuje ogólne usługi integracji systemów internetowych.

Na ofertę firmy składają się także rozwiązania zewnętrznych centrów kontaktowych. Recitel pozyskuje od zleceniodawcy wszelkie niezbędne dane, po czym przejmuje zadania zdalnej obsługi klientów danej firmy w zakresie informacji o produktach, cenach, usługach serwisowych, prowadzenia akcji promocyjnych itp. Obsługa realizowana jest przy wykorzystaniu personelu i infrastruktury Recitela. Centrum zapewnia kilka kanałów komunikacji: telefon, faks, poczta elektroniczna, WWW.

Zobacz również:

Recitel opiera wdrażane rozwiązania na sprzęcie Cisco, Alacatela lub Lucenta i wykorzystuje oprogramowanie Wind Telecom.


×