Nowy dyrektor generalny Xeroxa

Nowym dyrektorem generalnym firmy Xerox został Rick Thoman. Zastąpił on na tym stanowisku Paula A. Allaire'a, który - mimo że zrezygnował z posady - jeszcze przez rok będzie wchodził w skład zarządu. Nowymi członkami zarządu zostali także: William F. Buehler, szef Industry Solutions Operations, oraz Barry D. Romeril, dyrektor finansowy.

Nowym dyrektorem generalnym firmy Xerox został Rick Thoman. Zastąpił on na tym stanowisku Paula A. Allaire'a, który - mimo że zrezygnował z posady - jeszcze przez rok będzie wchodził w skład zarządu. Nowymi członkami zarządu zostali także: William F. Buehler, szef Industry Solutions Operations, oraz Barry D. Romeril, dyrektor finansowy.

Thoman przeszedł do Xeroxa w 1997 r. z IBM-a, gdzie w latach 1994-95 był wiceprezesem i dyrektorem generalnym działu systemów osobistych. Jego dobra znajomość rynku PC ma pomóc w zwiększeniu na nim obecności Xeroxa.


TOP 200