Nowy dyrektor Departamentu Rejestrów Państwowych, Łączności i Informatyki w MSWiA

Ignacy Pardyka (49 l.) został dyrektorem Departamentu Rejestrów Państwowych, Łączności i Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zastąpił on Bolesława Słomiana, który odszedł z tego stanowiska kilka miesięcy temu.

Ignacy Pardyka (49 l.) został dyrektorem Departamentu Rejestrów Państwowych, Łączności i Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zastąpił on Bolesława Słomiana, który odszedł z tego stanowiska kilka miesięcy temu.

I. Pardyka jest doktorem nauk technicznych, absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Przez 20 lat wykładał przedmioty informatyczne i elektronikę na Politechnice Świętokrzyskiej. W latach 1993-94 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W latach 1997-1998 był wojewodą kieleckim.