Nowy budżet USA

Prezydent Clinton postanowił przeznaczyć dodatkowo 13,5 mld USD z funduszy federalnych na rozwój amerykańskiej elektroniki.

Prezydent Clinton postanowił przeznaczyć dodatkowo 13,5 mld USD z funduszy federalnych na rozwój amerykańskiej elektroniki.

Modernizacja zostanie przeprowadzona w Social Security Administration (ubezpieczenia społeczne), w Internal Revenue Service (urząd podatkowy) oraz w Depertamencie Obrony. Środki na ten cel będą pochodzić z okrojenia wydatków na obronę i obniżenia kosztów działania administracji państwowej. Rząd USA spodziewa się zaoszczędzić 88 mld USD w ciągu następnych 4 lat, zmniejszając wydatki na sprzęt wojskowy (o 60 mld USD), ograniczając wydatki rządowe (o 10 mld USD) i cofając obiecane podwyżki w Pentagonie (ok. 18 mld USD). Fundusz badań i rozwoju National Science Foundation (instutucji przyznającej granty na badania naukowe) zostanie powiększony o 2,3 mld USD. Uszczuplone zostaną fundusze Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) w porównaniu z poziomem finansowania zapowiadanym przez administrację byłego prezydenta Busha. Ucichły też niepokoje wokół stacji kosmicznej NASA, na którą rzekomo miało zabraknąć pieniędzy. Obecnie Biały Dom przeznacza na ten cel 2 mld USD, co powinno wystarczyć na nieprzerwaną realizację projektu. Szczegóły budżetu zostaną podane do wiadomości publicznej 23 marca br.


TOP 200