Nowy bohater IT w nowych czasach

Żyjemy w czasach wielkich zmian. Zmieniamy metody pracy, nauki, zabawy, płacenia, leczenia etc. To wszystko jest bardzo interesujące, ale dla mnie najciekawszym aspektem jest to, w jaki sposób w nowym świecie odnajdą się szefowie IT.

Nowy świat zmieni definicję sukcesu przywództwa IT. W najbliższych latach osiągnięcie sukcesu będzie wymagało nowego rodzaju bohatera IT. Już zmieniły się oczekiwania top menedżmentu dla IT, a stary typ bohatera IT wypadł z łask. Sukces IT nie oznacza już dostarczania drogich, bardzo złożonych i trudnych w utrzymaniu rozwiązań na czas, w budżecie i zgodnie ze specyfikacją.

Jest wiele różnic między starym i nowym rodzajem bohatera IT. Poprzednie generacje liderów IT odpowiadały na pytania, osiągały cele i wykonywały zadania. Nowoczesny sukces w IT wymaga zadawania pytań, wyznaczania celów i oceny, czy projekt jest wart realizacji, na samym początku. Jeśli ktoś chce zostać liderem IT w najbliższych latach, powinien być nowym typem lidera IT. W przeciwnym razie będzie przewodził stadu, które zmierza nad przepaść.

Nowy gatunek bohatera IT, którego poszukuje świat biznesu, rozumie że to, co naprawdę liczy się w tworzeniu wartości IT, to nie technologia, którą się kupuje ani wydajność wdrożenia zakupionego rozwiązania. Liczy się cel, w który wpisuje się rozwiązanie technologiczne i możliwości, które technologia daje biznesowi. Nowi liderzy IT wiedzą także, że jedyny efektywny sposób określenia, jakie problemy IT powinny być rozwiązane to nawiązać bliskie relacje z tymi, którzy z tej technologii korzystają. CIO powinni uczyć się od komandosów z nowoczesnej armii amerykańskiej, którzy zatrudniają antropologów w oddziałach frontowych, aby przeprowadzali "szybkie rozeznanie etnograficzne", robiąc wywiady, badania, poznając daną społeczność, mentalność ludzi i ich sposób postępowania. Idąc dalej tropem wojennych metafor, nowy typ bohatera IT powinien mniej przypominać Achillesa (który rozwiązywał problemy siłą), a bardziej Ulissesa (który wymyślał rozwiązania i miał innowacyjne pionierskie podejście do problemów).

W coraz większym stopniu, organizacje IT światowej klasy będą służyły jako oczy i uszy przedsiębiorstwa. Dawny typ bohatera IT patrzył na procesy biznesowe i starał się je ulepszać coś z nich ujmując (koszty, czas czy złożoność). Nowy typ bohatera IT coś dodaje (analizę). Dawny typ bohatera IT był pochłonięty osiąganiem celów wewnątrz organizacji, zaś nowy bohater proszony jest o prześwietlenie i stworzenie nowych ulepszeń na zewnętrznym rynku. Sieć restauracji typu fast-food może poprosić dział IT o rozpoznanie statystyczne trendów żywieniowych. Producent samochodów może poprosić IT o rozpoznanie nowych trendów w customizacji aut. Operator telewizji kablowej może poprosić IT o sprawdzenie, czemu jakiś konkretny program jest przebojem.

Jedną z najważniejszych nowych funkcji bohatera IT jest służenie organizacji, tworzenie i zapobieganie strategicznym niespodziankom, podobnie jak Defense Advanced Research Projects Agency robi to dla amerykańskiej armii.

Thornton A. May jest autorem “The New Know: Innovation Powered by Analytics" i dyrektorem IT Leadership Academy w USA.


TOP 200