Nowy akcjonariusz ComputerLandu

OFE ING Nationale-Nederlanden Polska stał się właścicielem 333 354 akcji ComputerLand SA. Stanowią one 5,12% kapitału akcyjnego spółki i uprawniają do 5,12% ogólnej liczby głosów na WZA ComputerLandu....

OFE ING Nationale-Nederlanden Polska stał się właścicielem 333 354 akcji ComputerLand SA. Stanowią one 5,12% kapitału akcyjnego spółki i uprawniają do 5,12% ogólnej liczby głosów na WZA ComputerLandu.

Zobacz również:


TOP 200