Nowy WordPerfect

Corel zapowiada, iż połowie roku w sprzedaży znajdzie się pakiet biurowy WordPerfect Office 2002.

Corel oficjalnie potwierdził zapowiedzi, iż w połowie bieżącego roku pojawi się dziesiąta wersja pakietu biurowego firmy oznaczona jako WordPerfect Office 2002. Wersja standardowa będzie zawierać edytor tekstów WordPerfect, aplikację Presentations do tworzenia prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny Quattro Pro. Wersja Professional jeszcze dodatkowo bazę danych Paradox 10 oraz aplikację do rozpoznawania głosu i dyktowania tekstów NaturallySpeaking 5.0.

"WordPerfect 10 będzie zawierał angielski słownik Oxford University Press Pocket Dictionary, z 30 tys. definicji. Kolejne 70 tys. będzie można dokupić za 20 USD" powiedziała przedstawicielka firmy, Barbara Rudak.

Zobacz również:

Nowy pakiet będzie w większym stopniu uwzględniał potrzeby klientów korporacyjnych. Organizator CorelCentral 10 oprócz kalendarza i książki adresowej wzbogacono o funkcję klienta pocztowego. Bez konieczności instalowania osobnej aplikacji będzie można wysyłać e-maile (również głosowe) do kontrahentów. Ponadto w CorelCentral 10 wbudowano telefon internetowy Net2Phone.

Według producenta pakietu Corela używa obecnie 22 mln osób na całym świecie. Corel przewidział pełną kompatybilność z pakietem i technologią .NET. WordPerfect Office 2002 będzie współdziałał z Windows 95/98/Me/2000. Uaktualnienie z wersji 2000 ma kosztować 159 USD. Pełne wersje Standard i Professional zostały wycenione na 399 i 499 USD. Nieco później przewidywana jest wydanie wersji dla systemu Linux.

Więcej informacji: www.corel.com


TOP 200