Nowy PCL zwiększa wydajność druku

Hewlett-Packard opracował język PCL 6 przyspieszający wydruk złożonej grafiki w środowisku Windows.

Hewlett-Packard opracował język PCL 6 przyspieszający wydruk złożonej grafiki w środowisku Windows.

Hewlett-Packard wprowadził na rynek nową wersję języka opisu stron - PCL 6 (Printer Control Language). Jest to język obiektowo-zorientowany o modułowej architekturze umożliwiającej łatwe uzupełnianie go o nowe funkcje. PCL 6 jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w środowiskach systemów graficznych, takich jak Windows i OS/2. W nowej wersji języka największy nacisk położono na zwiększenie szybkości wydruku plików zawierających złożoną grafikę oraz ulepszenie odwzorowania dokumentów przez zastosowanie mechanizmu syntezy fontów przy jednoczesnym zachowaniu wstecznej zgodności z poprzednimi wersjami PCL.

Polecenia sterujące PCL 6 są ściśle dopasowane do poleceń systemu Windows GDI. Umożliwia to przyspieszenie translacji GDI-PCL 6 dla dokumentów zawierających skomplikowaną grafikę, zmniejszenie liczby informacji przekazywanych do drukarki i poprawę zgodności między obrazem wyświetlanym a drukowanym. Obiektowo-zorientowana architektura języka pozwala na przekazywanie drukarce informacji o obiektach graficznych, a nie bitów z danymi, co powoduje lepsze odwzorowanie przejść tonalnych w obrazach graficznych z odcieniami szarości. Korzystanie z poleceń obiektowych istotnie zwiększa też szybkość druku - jak podaje Hewlett-Packard, np. polecenie wydruku prostokąta z zaokrąglonymi wierzchołkami przy wykorzystaniu języka PCL 5e wymaga przesłania do drukarki 1130 bajtów danych, a odpowiednie obiektowe polecenie PCL 6 to tylko 19 bajtów.

Wprowadzona do PCL 6 technologia syntezy fontów zapewnia lepsze odwzorowanie znaków, które nie są dostępne w standardowych fontach drukarki lub programowo do niej załadowane. Trzy podstawowe elementy systemu syntezy fontów to: plik zawierający skompresowane definicje zestawów znaków, specyficzne dla każdego z dostępnych w drukarce fontów, biblioteka kształtów znaków umożliwiająca generowanie skalowalnych fontów oraz program, który wykorzystując tę bibliotekę tworzy skalowalne kształty znaków formatu TrueType.

PCL 6 umożliwia współpracę z wszystkimi aplikacjami przeznaczonymi dla systemów Microsoft Windows 3.x, Windows NT, Windows 95 i IBM OS/2.

Modularna architektura nowej wersji języka PCL umożliwia łatwą jego modyfikację i przystosowanie do nowych funkcji obsługiwanych przez przyszłe modele drukarek HP. Obecnie Hewlett-Packard, współpracując m.in. z Microsoft i Netscape, opracowuje nową technologię umożliwiającą lepszy i bardziej wierny wydruk plików przekazywanych przez Internet i WWW. Firma dąży do stworzenia standardowych mechanizmów druku tego typu plików, który zyskałby taką popularność, jak powszechnie zaakceptowany język PCL.


TOP 200